Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
61131007Цветопроизводител
33153007Ценовик
75361025Цепач
71132016Цепач, камъни
73152027Циментатор, стъклени изделия
21317034Цитолог, животни
21316027Цитолог, растения