230 909 изчисления с

Online калкулаторите

за последните 30 дни
Счетоводни услуги

Новини от гилдията

Съставителите на годишните финансови отчети ще се вписват в данъчните декларации на предприятията за 2016 г.

Съставителите на годишните финансови отчети ще се вписват в данъчните декларации на предприятията за 2016 г.

25060
Обнародвани са новите образци на годишните данъчни декларациите за 2016 г. В ДВ, бр. 102...
Новини от Националната среща на счетоводните предприятия

Новини от Националната среща на счетоводните предприятия

6281
При изключително висок интерес премина втората за тази година Национална среща на счетоводните предприятия, организирана...
още Новини от гилдията

Новини от МФ

ПУБЛИКУВАНА Е ПРОЛЕТНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ПУБЛИКУВАНА Е ПРОЛЕТНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

127
Публикувана е Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2017 - 2020 година.Документа...
още Новини от МФ

Казуси и статии

Формиране на оборот по ЗДДС

Формиране на оборот по ЗДДС

466
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са...
Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

3269
Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свързани лица. Отговорност на трето лице –...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

1397
С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се усъвършенства нормативната уредба относно...
още Проекти на нормативни актове

Facebook група

Харесайте ни във Facebook