Новини » Новини от НАП

Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги, в две самостоятелно обособени позиции..."
Открита процедура “Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол “
Открита процедура „Поддръжка на таксуваща програма Call manager в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Пловдив на ул. Скопие № 106”
Открита процедура “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Сливен“
Публикувано е становище за прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

Публикувано е становище за прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

130
Публикувано е становище с изх. №26-Б-26/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на...
НАП казва колко данъци дължим по телефона

НАП казва колко данъци дължим по телефона

247
Последните промени в данъчния кодекс улесняват гражданите
НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на...
400 000 хартиени удостоверения ще се издават електронно от следващата година

400 000 хартиени удостоверения ще се издават електронно от следващата година

178
Банките също спират да изискват хартиени удостоверения
Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите...
Нова версия на информационна система „Контрол на горивата“

Нова версия на информационна система „Контрол на горивата“

359
От 1 август 2017 година влиза в сила нова версия на ИС „Контрол на горивата“,...
НАП проучва нагласите на бизнеса към контролните й действия

НАП проучва нагласите на бизнеса към контролните й действия

387
На разположение на своите клиенти, НАП разпространи анкета за нагласите на бизнеса към контрола за...
Нова версия на конвертор за преобразуване на файлове за целите на Интрастат

Нова версия на конвертор за преобразуване на файлове за целите на Интрастат

355
От НАП съобщиха, че е публикувана нова и подобрена версия на програмата за преобразуване на...