Новини » Новини от МФ

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

9
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи...
Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

59
Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка...
Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

52
Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Групата на Световната банка...
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

88
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2022 г.
Документа можете...
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

91
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

88
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за февруари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари

87
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на февруари 2019 г. възлиза на 11 689,2...
Заместник-министър Петрова:  Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

Заместник-министър Петрова: Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

109
„България отдава голямо значение на оценката, която ежегодно получава по линия на Европейския семестър и...
Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

147
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна...
МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси