Новини » Новини от МФ

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

83
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за юни

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юни

85
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юни 2019 г. възлиза на 11 691,4...
Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

97
На 29 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК),...
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

93
Месечният обзор за развитието на българската икономика към юни 2019 г. е публикуван. Представена е...
Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни ДЦК

125
На 22 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК),...
Центърът за споделени услуги на Групата на Световната банка беше официално открит в София

Центърът за споделени услуги на Групата на Световната банка беше официално открит в София

163
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на финансите Владислав Горанов, кметът на София Йорданка...
Публикуван е бр. 2/2019 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

Публикуван е бр. 2/2019 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

134
През първото тримесечие на 2019 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) отбеляза подобрение...
Владислав Горанов: Няма загубена или унищожена информация и държавата ще може да продължи да изпълнява своите функции

Владислав Горанов: Няма загубена или унищожена информация и държавата ще може да продължи да изпълнява своите функции

147
„Течът на информация е изключително неприятен. В случая говорим за едно предизвикателство пред големите отворени...
Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

138
Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз. Документът...
МФ ще предостави втората част от държавната субсидия на партиите на 19 юли 2019 г.

МФ ще предостави втората част от държавната субсидия на партиите на 19 юли 2019 г.

126
Министерството на финансите ще предостави втората част от държавната субсидия за 2019 г. на правоимащите...