Новини » Новини от МФ

Министерството на финансите пусна в обращение две нови емисии дългосрочни ДЦК

Министерството на финансите пусна в обращение две нови емисии дългосрочни ДЦК

5
За първи път се емитираха 20-годишни ДЦК на аукционен принцип на вътрешния пазар, рекордно ниска...
Министър Горанов: Отваряме дебата за финансирането на политическите партии

Министър Горанов: Отваряме дебата за финансирането на политическите партии

56
„Слагаме на масата това, което голяма част от българските граждани са поискали – отваряме дебата...
Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

93
S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна...
МФ очаква излишък в размер на 2 979,1 млн. лв. по консолидираната фискална програма към май 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 979,1 млн. лв. по консолидираната фискална програма към май 2019 г.

93
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2019 г.

95
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

95
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на април 2019 г. възлиза на 11 612,1...
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

97
Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2019 г. е публикуван. Представена е...
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

189
Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да се повиши от 3,1 % през 2018 ...
МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

221
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...