Новини » Новини от МФ

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

55
Месечният обзор за развитието на българската икономика е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически...
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 266,6 млн. лв. към септември 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 266,6 млн. лв. към септември 2019 г.

51
На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

47
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август

47
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2019 г. възлиза на 11 971,3...
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември   

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември  

104
 
Министърът на финансите Владислав Горанов участва в неформална среща на икономическите и финансови министри...
Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

110
Сравнително висок растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за четвърта поредна година беше...
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

154
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

160
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли

157
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юли 2019 г. възлиза на 11 877,7...
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

265
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...