Новини » Новини от МФ

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

73
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

72
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за декември

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за декември

71
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на декември 2018 г. възлиза на 12 217,3...
ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

88
Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за...
МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ.  ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

179
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

165
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН  „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР  „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

171
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на ноември 2018 г. възлиза на 12 233,2...
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ТОЗИ БЮДЖЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН САМО ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ТОЗИ БЮДЖЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН САМО ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

229
„Успяваме да направим бюджета един по-голям инструмент за преодоляване на неравенствата“, заявява министърът на финансите...
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:  БЮДЖЕТЪТ ОТРАЗЯВА ТОВА, КОЕТО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: БЮДЖЕТЪТ ОТРАЗЯВА ТОВА, КОЕТО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

275
„С бюджета за следващата година предвидихме повече средства в определени сектори, например в средното образование,...
МФ ОЧАКВА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДА ПРИКЛЮЧИ С ДЕФИЦИТ ОТ 32,4 МЛН. ЛЕВА

МФ ОЧАКВА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДА ПРИКЛЮЧИ С ДЕФИЦИТ ОТ 32,4 МЛН. ЛЕВА

269
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...