Новини » Новини от МФ

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

522
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на април 2019 г. възлиза на 11 612,1...
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

505
Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2019 г. е публикуван. Представена е...
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

605
Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да се повиши от 3,1 % през 2018 ...
МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

636
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

618
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за март

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за март

603
 
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на март 2019 г. възлиза на 11 ...
Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

632
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи...
Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

687
Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка...
Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

700
Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Групата на Световната банка...