Новини » Новини от МФ

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

561
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за януари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

543
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839,7...
Задълбоченият преглед за България  в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

Задълбоченият преглед за България в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

591
Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2019 г. за напредъка на държавите членки в...
МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

646
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

682
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за декември

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за декември

647
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на декември 2018 г. възлиза на 12 217,3...
ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

722
Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за...
МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ.  ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

742
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

721
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН  „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР  „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

730
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на ноември 2018 г. възлиза на 12 233,2...