Новини » Новини от МФ

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

722
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2022 г.
Документа можете...
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

701
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

681
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за февруари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари

662
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на февруари 2019 г. възлиза на 11 689,2...
Заместник-министър Петрова:  Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

Заместник-министър Петрова: Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

682
„България отдава голямо значение на оценката, която ежегодно получава по линия на Европейския семестър и...
Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

737
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна...
МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси
МФ очаква излишък в размер на 1 498,5 млн. лв. по консолидираната фискална програма към февруари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 498,5 млн. лв. по консолидираната фискална програма към февруари 2019 г.

818
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

787
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за януари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

775
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839,7...