Новини » Новини от МФ

Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за януари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

701
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839,7...
Задълбоченият преглед за България  в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

Задълбоченият преглед за България в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

746
Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2019 г. за напредъка на държавите членки в...
МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

803
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

841
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за декември

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за декември

803
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на декември 2018 г. възлиза на 12 217,3...
ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

886
Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за...
МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ.  ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

894
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.

873
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН  „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР  „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

886
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на ноември 2018 г. възлиза на 12 233,2...
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ТОЗИ БЮДЖЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН САМО ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ТОЗИ БЮДЖЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН САМО ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

936
„Успяваме да направим бюджета един по-голям инструмент за преодоляване на неравенствата“, заявява министърът на финансите...