Новини » Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

32
Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

69
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

160
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация

88
С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник...
Проект на НД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

125
С предлаганите изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия...
Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

187
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне...
Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

184
Съгласно действащата Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл....
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

300
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит е изготвен...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

331
Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени...