Новини » Проекти на нормативни актове

Консултационен документ относно концепцията на Закон за социалните услуги

Консултационен документ относно концепцията на Закон за социалните услуги

8
Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

48
Наредбата за административното обслужване определя общите правила за организация на административното обслужване в администрацията, както...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и бр. 67 от 2008 г.,
Проект на ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

166
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 138 от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 138 от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

48
Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г....
Проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

368
С проекта на Постановление  за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост се...
Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

334
Правителството предприе необходимите действия за консултиране проекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Минималната работна...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

216
С предложения проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) се правят изменения и допълнения в...