Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

150
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) се правят...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

56
Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за...
Проект на Наредба за изм. на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия,трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации
Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

160
Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за...
Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

162
С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане се премахва изискването за представяне на някои...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

60
С предложения проект на постановление на Министерския съвет се предвиждат промени свързани с усъвършенстване на...
Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда (МОТ) относно определяне на минималната работна заплата, 1970 г.

Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда (МОТ) относно определяне на минималната работна заплата, 1970 г.

124
С проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне   нов размер на минималната работна заплата

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата

229
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи нов размер на минималната...
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с ПМС № 32 от 2002 г.

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с ПМС № 32 от 2002 г.

205
 С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се...