Новини » Проекти на нормативни актове

проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

25
С предлаганите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското...
Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

83
 
            Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

42
 
На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на...
Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

164
 
Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и...
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

187
 
 
Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието...