Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

22
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще...
Проект на Закон за изменение на Валутния закон

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

58
С проекта на ЗИВЗ се предлага регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали...
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

60
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

211
Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване произтичат от необходимостта в българското законодателство да бъде...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

54
С предложения проект на инструкция се предвижда да се регламентират редът и показателите за обмен...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

73
Проектът на правилник е изготвен във връзка с приетия на 24 октомври 2017 г. нов...
Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

37
 
Разработването на проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето...
ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

69
 
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията...