Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

29
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

29
Със законопроекта се цели:
•             установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и...
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

73
Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и...
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

48
 
Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

181
Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

59
Промените, които се предлагат с проекта на нормативен акт са в съответствие с приетите изменения...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта

53
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

144
С промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване разпоредбите й...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

58
 
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане условията и...
Проект на ПМС за за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на ПМС за за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

92
 
С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната...