Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

1819
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е публикуван за обществени...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

15
Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда прецизиране правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

322
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са...
Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)

Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)

93
Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението...
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на стратегия за дейността на Българската банка за развитие

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на стратегия за дейността на Българската банка за развитие

100
Законът за Българската банка за развитие (ЗББР) е приет  през 2008 г. При осъществяване на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

218
С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения...
Предстоящи изменения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Предстоящи изменения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

7474
Върху доходите в натура, обложени по ЗКПО, да не се начисляват осигурителни вноски ...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

50
С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

67
 С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
се...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook