Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

70
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца са в...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

37
Предлаганите промени са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на...
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията  и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

39
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен в изпълнение...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

16
Във връзка с намаляването на административната тежест за бизнеса в проекта  за изменение и допълнение...
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г

8
             С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

6
 
            С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

7
С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с...
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

29
          Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда...