Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

71
С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за...
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила

Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила

80
 
Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и...
Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

87
Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие...
Проект на ПМС  за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г.

216
Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е...
Проект на  План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

112
Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е...
Проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ
Проект на Решение за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г
Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2020-2022 г.

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2020-2022 г.

71
Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в...
Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

218
С предложените промени в чл. 1 се предвижда таксата за разглеждане на документи по искане...