Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

1077
Приемането на Концепцията за промени в политиката на интеграцията на циганския (ромския) етнос и мерките...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

1010
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в българското законодателство...
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

939
С Наредба № Н-7/2017 г. се въведе възможността изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор...
Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

753
Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

643
 
С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца...
Проект на  План за действие за 2019 -2020 и  Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

Проект на План за действие за 2019 -2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

563
Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски