Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

1216
 
 
Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

553
Промените, които се предлагат с проекта на  Правилник за прилагане на Закона за акцизите и...
Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ....
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

1101
 
С проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната...
Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална пре
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

681
Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

777
Предложените изменения и допълнения с проекта на акт имат за цел подобряване на правната уредба,...
Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г.

Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г.

842
Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г. за приемане...