Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

348
Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени...
Проект на  Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

281
 
От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

340
На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, във връзка с...
Проект на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.; проекти на План за изпълнение на стратегията 2019 г. и План за изпълнение на стратегията за периода 2020-2021 г.
Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

449
С проекта на постановление се предлагат промени в  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с...
Проект на ПМС  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

352
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са...
проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

311
С предлаганите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското...
Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година