Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

322
Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС)...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

228
Министерството на финасните публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на...
Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020г.

Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020г.

180
С проекта на ПМС се предлага линията за бедност за страната за 2020г. да бъде...
Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

159
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в...
Поекта на ПМС за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Поекта на ПМС за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

406
Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и за платежните системи

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и за платежните системи

243
Проектът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи цели да...
Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

312
Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

231
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

420
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация

221
С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник...