Новини » Проекти на нормативни актове

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания
Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

595
 
От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

548
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

819
 
 
С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет,...
Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

1175
Приемането на Концепцията за промени в политиката на интеграцията на циганския (ромския) етнос и мерките...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

1099
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в българското законодателство...
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

1024
С Наредба № Н-7/2017 г. се въведе възможността изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор...
Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

842
Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на...