Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

427
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

718
Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване произтичат от необходимостта в българското законодателство да бъде...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

315
С предложения проект на инструкция се предвижда да се регламентират редът и показателите за обмен...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

366
Проектът на правилник е изготвен във връзка с приетия на 24 октомври 2017 г. нов...
Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

293
 
Разработването на проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето...
ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

365
 
С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията...
Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите

305
Целта на предлаганите изменения в посочения нормативен акт е оптимизиране на възможностите за изпълнение на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

306
С проекта на акт се предлагат промени, свързани с осигуряване на възможността за въвеждане на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет