Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

636
С проекта на постановление се предлагат промени в  Наредбата за осигурителните каси, с които разпоредбите...
Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

677
С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

608
Предложените изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

653
Предложенията за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с необходимостта от...
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

782
Целта на предлаганите промени в посочения нормативен акт е оптимизиране на възможностите за изпълнение на...
Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

854
С проекта се предлага Наредба № 3 от 2005 г. да бъде допълнена, като в...