Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

1002
 
С проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната...
Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална пре
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

596
Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

690
Предложените изменения и допълнения с проекта на акт имат за цел подобряване на правната уредба,...
Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г.

Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г.

755
Проект на Решение за изменение на Решение №872 на МС от 2016 г. за приемане...
Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания
Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

501
 
От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а...
Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

465
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

724
 
 
С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет,...