Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

500
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са...
проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

431
С предлаганите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското...
Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

468
 
            Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

476
 
На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на...
Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

539
 
Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и...