Новини » Проекти на нормативни актове

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

341
 
            Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

342
 
На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на...
Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

417
 
Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и...
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

480
 
 
Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

457
Промените, които се предлагат с проекта на  Правилник за прилагане на Закона за акцизите и...
Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ....