Контакти с офисите на НАП

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg - обща информация

nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

Централно управление на НАП

1000

бул."Дондуков" 52

Виж на картата

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Големи данъкоплатци и осигурители

1000

ул."Врабча" 23

Виж на картата

(02) 98593915
(02) 9859 3913

td_gdo@ro29.nra.bg

ТД на НАП София — град

1000

ул."Аксаков" 21

Виж на картата

(02) 98593821;
(02) 9608865 - Отдел "Обработка на плащания и задължения";
(02) 98596789; (02) 98593399 - за регистрация по ЗДДС

td_sofia_grad@ro22.nra.bg

Витоша - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша

1618

бул."Цар Борис III" 215

Виж на картата

(02) 9179124
(02) 9179109

Възраждане - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Възраждане

1309

бул. "Д. Петков" № 107

Виж на картата

(02) 812 00 13
(02) 812 00 32

Изток - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

1574

бул."Шипченски проход" 69А

Виж на картата

(02) 9703401
(02) 9703586

Илинден-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден, Връбница и Обеля

1309

ул. "Билянини извори" №10, вх. Б

Виж на картата

(02) 9217827
(02) 9217826

Красна поляна-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна

1330

бул."Възкресение" 1А

Виж на картата

(02) 8129107
(02) 8129126

Красно село-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

1606

бул. "Македония" №3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

Виж на картата

(02) 9150461
(02) 9150489

Люлин-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин

1336

бул."Захари Стоянов" 15

Виж на картата

(02) 9211728
(02) 9211765

Младост-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост и Студентски

1784

бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/

Виж на картата

(02) 9760446
(02) 9760404

Надежда-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

1220

ул. "Илиeнско шосе" №8 /в бившата административна сграда на ЗММ/

Виж на картата

(02) 8927637
(02) 8376425

Оборище - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Оборище

1504

ул."Силистра" 8

Виж на картата

(02)9211846
(02) 9211826

Овча купел - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя

1618

бул."Цар Борис III" 136В

Виж на картата

(02) 8189856
(02) 8189867

Подуяне - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци

1517

ул."К.Фотинов" 2

Виж на картата

(02) 9655873
(02) 9655827

Сердика - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

1202

бул."М.Луиза" 88

Виж на картата

(02) 8130612
(02) 8130614

Център - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

1000

ул."6–ти септември" 10

Виж на картата

(02) 98596360
(02) 8106654
(02) 8106648

Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София

1000

ул."Аксаков" 21

Виж на картата

(02) 98593759

oui_sofia@nra.bg

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

1000

гр. София, ул. "Гурко" № 12

Виж на картата

(02) 98596033
(02) 98596013
(02) 98596005; (02) 98596031 - Отдел "Обработка на плащания и задължения"

Офис за обслужване София - област

1040

бул."Витоша" 6

Виж на картата

(02) 9334042
(02) 9334027

td_sofiaoblast@ro23.nra.bg

Своге

2260

ул."Цар Симеон" 11

Виж на картата

(0726) 31 05

Ихтиман

2050

ул."Полк.Дрангов" 4

Виж на картата

(0724) 823 67

Самоков

2000

ул."Македония" 34

Виж на картата

(0722) 68 300

Ботевград

2140

бул."Трети март" 61

Виж на картата

0723 - 68 160 (от 160 до 189)

Костинброд

2230

ул."Славянска" № 23А

Виж на картата

(0721) 66 291

Елин Пелин

2100

пл."Независимост" 1

Виж на картата

(0725) 60 401

Пирдоп

2070

ул."Цар Освободител" 39

Виж на картата

(07181) 56 09

ТД на НАП Пловдив

4004

ул."Скопие" 106

Виж на картата

(032) 935 681; (032) 67 88 48; (032) 935 452; - Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации;
(032) 935 719 - Справки за здравно осигуряване;
(032) 935 449 - Издаване на удостоверения;
(032) 935 440 - Справка за извършени плащания;
(032) 935 453 - Възстановяване на надвнесени суми

td_plovdiv@ro16.nra.bg

Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив

4004

(032) 93 54 11

Виж на картата

ул."Скопие" 106

oui_plovdiv@ro16.nra.bg

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

4000

гр. Плодив, ул.Радецки № 18 А

(032) 603215
(032) 603242
(032) 603243

sdo@ro16.nra.bg

ТД на НАП Варна

9000

ул."Осми приморски полк" 128

Виж на картата

(052) 36 08 85
(052) 36 08 88

td_varna@ro03.nra.bg

Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна

9000

ул."Осми приморски полк" 128

Виж на картата

(052) 360 401

oui_varna@ro03.nra.bg

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

9000

Варна, ул."Осми приморски полк" 128

(052) 360 988
(052) 360 972

sdo@ro03.nra.bg

ТД на НАП Бургас

8000

ул."Цар Петър" 5Б

Виж на картата

(056) 878 229
(056) 878 193
(056) 878 209

td_burgas@ro02.nra.bg

Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Бургас

8000

ул."Цар Петър" 5Б

Виж на картата

(056) 87 81 51
0800 11 200

oui_burgas@ro02.nra.bg

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

8000

Бургас, ул."Цар Петър" 5Б; ет.11, стая:8

(056) 878 172
(056) 878 173

ТД на НАП Велико Търново

5000

пл."Център" 2

Виж на картата

(062) 61 71 82 - подаване на декларации, информация за услуги,
(062) 61 71 32 - здравен статус,
(062) 61 71 37 - подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица

td_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Фронт–офис Свищов

5250

Адрес за кореспонденция: Велико Търново 5000, пл."Център" №2

Виж на картата

(0631) 6 01 74

Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Велико Търново

5000

пл."Център" 2, ет.4

Виж на картата

(062) 61 71 04 - деловодство

oui_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

пл. Център 2

(062) 617 161
(062) 617 172

Офис за обслужване Благоевград

2700

ул "Гьорче Петров" № 2.

Виж на картата

(073) 889 101

td_blagoevgrad@ro01.nra.bg

Сандански

2800

ул. "Свобода" № 3

Виж на картата

(0746) 30542

Петрич

2850

ул."Борис ІІІ" 11

Виж на картата

(0745) 66596

Разлог

2760

ул."Преображение" 1

Виж на картата

(0747) 80 225

Гоце Делчев

2900

ул."Търговска" 20

Виж на картата

(0751) 60388

Офис за обслужване Видин

3700

ул. "Шести септември" № 12

Виж на картата

(094) 690 421 - данъчно законодателство
(094) 690 401 - осигурително законодателство
(094) 690 478 - справки за здравен статус
(094) 690 415 - справки в отдел ОПЗ

td_vidin@ro05.nra.bg

Офис за обслужване Враца

3000

ул."Васил Кънчов" 86

Виж на картата

(092) 6684 114
(092) 6684 115

td_vratsa@ro06.nra.bg

Офис за обслужване Габрово

5300

ул."Априловска" 7

Виж на картата

(066) 815216 - данъчно законодателство,
(066) 815214 - здравен статус,
(066) 815259 - счетоводство

td_gabrovo@ro07.nra.bg; tdd_gabrovo@tdd07.minfin.bg

Салон за обслужване Габрово

..

ул."Радецка" 11

Виж на картата

(066) 81 52 16 - горещ телефон

Офис Севлиево

..

пл."Свобода" №1, стая 116

Виж на картата

(0675) 396 181

Офис за обслужване Добрич

9300

ул."Независимост" 7

Виж на картата

(058) 653517 - отдел "Обслужване"
(058) 65 35 79 - отдел "Контрол" — осигурително законодателство,
(058) 6535537, (058) 653538 - отдел "Контрол" — данъчно законодателство

td_dobrich@ro08.nra.bg

Офис за обслужване Кърджали

6600

ул."Деспот Слав" 1

Виж на картата

(0361) 66399;
(0361) 66300 - данъчно–осигурително законодателство

td_kardzhali@ro09.nra.bg

Офис за обслужване Кюстендил

2500

ул."Демокрация" 55

Виж на картата

(078) 559144;
(078) 559148

Td_kyustendil@ro10.nra.bg

Дупница

пл. "Свобода" 1

Виж на картата

(0701) 50 323

Офис за обслужване Монтана

3400

ул."Л.Каравелов" 11

Виж на картата

(096) 39 02 10 - "Услуги за клиенти",
(096) 39 02 35 - "Услуги за клиенти",
(096) 39 02 40 - Обработка на плащанията и задълженията

td_montana@ro12.nra.bg

Офис за обслужване Ловеч

5500

ул."Търговска" 43

Виж на картата

(068) 68 51 01

td_lovech@ro11.nra.bg

Салон за обслужване Ловеч

5500

ул."Търговска" 24, дом "Преслав"

Виж на картата

(068) 68 51 62 - отчитане на плащанията и задълженията,
(068) 68 51 18 - консултации по данъчно законодателство,
(068) 68 51 57 - консултации по осигурително и здравно–осигурително законодателство

Троян

5600

ул."Раковска " 55

Виж на картата

(0670) 63 137

Офис за обслужване Пазарджик

4400

ул."Асен Златарев" 7

Виж на картата

(034) 403-205;
(034) 403-272 - данъчно законодателство,
(034) 403-127 - осигурително законодателство,
(034) 403-220 - справка плащания

td_pazardzhik@ro13.nra.bg

Офис за обслужване Перник

2300

пл."Св.Ив.Рилски" 1

Виж на картата

(O76) 647170;
(O76) 647164

td_pernik@ro14.nra.bg

Офис за обслужване Плевен

5800

ул."Дойран" 43

Виж на картата

(064) 89 83 36 - "Услуги за клиенти"

td_pleven@ro15.nra.bg

Офис за обслужване Разград

7200

пл."Независимост" 1

Виж на картата

(084) 617 102 – деловодство;
(084) 617 103 – салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/;
(084) 617 110 – здравен статус;
(084) 617 111 – издаване на удостоверения;
(084) 617 108 – обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски

tdd_razgrad@ro17.nra.bg

Офис за обслужване Русе

7002

ул. "Майор Атанас Узунов" № 19

Виж на картата

(082) 808 161; (082) 808 162 - информация и консултации;
(082) 808 153; (082) 808 178 - консултации/информация по здравноосигурителен статус;
(082) 808 193; (082) 808 195 - информация за банкови сметки

td_ruse@ro18.nra.bg

Офис за обслужване Силистра

7500

ул."Скобелев" 8

Виж на картата

(086) 81 52 52, (086) 81 52 53 - регистрация,
(086) 81 52 66 - данъчно законодателство,
(086) 81 52 61, (086) 81 52 63 - осигурително законодателство,
(086) 81 52 60, (086) 81 52 62 - здравно осигуряване

td_silistra@ro19.nra.bg

Офис за обслужване Сливен

8800

ул."Ген. Столипин" 19

Виж на картата

(044) 610 109
(044) 610 100

td_sliven@ro20.nra.bg

Офис за обслужване Смолян

4700

бул."България" 12

Виж на картата

(0301) 60 200 - Връзки с обществеността,
(0301) 60 215 - Услуги за клиенти;
(0301) 60 249 - Справка за извършвани плащания

td_smolyan@ro21.nra.bg

Девин

..

ул."Васил Левски" 1

Виж на картата

(03041) 26 84

Офис за обслужване Стара Загора

6000

ул."Кенали" 1, п.к. 339

Виж на картата

(042) 692 302 - информация,
(042) 692 474 - данъчно–осигурително законодателство,
(042) 692 628 - здравно осигуряване

td_stzagora@ro24.nra.bg

Казанлък

6100

ул."Кн. Ал. Батенберг" 4, етаж 5

Виж на картата

(0431) 6 25 09 данъчно–осигурително законодателство

Офис за обслужване Търговище

7700

пл."Свобода" 1, административна сграда на НАП

Виж на картата

(0601) 69 04 74; (0601) 69 04 75 - информация и консултации;
(0601) 6 90 11; (0601) 69 04 83 - деловодство

tdd_targovishte@ro25.nra.bg

Офис за обслужване Хасково

6300

пл."Свобода" 2

Виж на картата

(038) 609 297 - началник сектор "Услуги за клиента",
(038) 609 454 - деловодство на сектор "Услуги за клиента",
(038) 609 460 - "Прием на декларации",
(038) 609 457 - "Обработка на декларации",
(038) 609 460 - "Регистрации и проверки,
(038) 609 222 - "Издаване на удостоверения",
(038) 609 229 - "Здравен статус",
(038) 609 459 - "Връчители",
(038) 609 280 - началник сектор "Обработка на плащанията и задълженията"

td_haskovo@ro26.nra.bg

Офис за обслужване Шумен

9700

пл."Освобождение" 2, ул. "Адам Мицкевич" 1

Виж на картата

(054) 85 64 30
(054) 856 413

td_shumen@ro27.nra.bg

Офис за обслужване Ямбол

8600

ул."Търговска" 2

Виж на картата

(046) 686 115
(046) 686 134;

td_yambol@ro28.nra.bg