Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

709
С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се въвеждат разпоредбите...
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

1068
Националната стратегия за детето (НСД) 2019-2030 г. е разработена на основание чл. 1, ал. 3...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

752
Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

839
Съгласно новите разпоредби за данъчни цели се признават разходите и приходите, възникнали в резултат на...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

726
 
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет...
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

642
С цел облекчаване на стопанската дейност и за осигуряване на необходимото ниво на контрол върху...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
ПМС за изменение  на ПМС № 37  от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г.