Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

446
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация...
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

461
Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за...
Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

479
Публикуван е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник...
Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г.

Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г.

745
 за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

451
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

665
 
Предлаганите промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с изменение на...
Проект ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

534
 
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

775
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка...