Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

369
С проекта на акт се променя Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане с цел...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

426
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

355
Със законопроекта се цели:
•             установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и...
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

501
Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и...
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

323
 
Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

519
Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

421
Промените, които се предлагат с проекта на нормативен акт са в съответствие с приетите изменения...