Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

742
 
С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца...
Проект на  План за действие за 2019 -2020 и  Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

Проект на План за действие за 2019 -2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

650
Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

724
С проекта на постановление се предлагат промени в  Наредбата за осигурителните каси, с които разпоредбите...
Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

778
С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

703
Предложените изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване...