Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

361
Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на...
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

383
Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

738
 
С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж текстовете й се привеждат в...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

507
Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е основният акт в Република България, регулиращ...
Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по операти
ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

565
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

780
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се въвеждат...
Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

616
Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г.

655
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за...