Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

900
С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни...
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ

Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ

1008
Проект за изменение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за...
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

1125
С проекта на постановление подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с приет на 25...
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

913
Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г....
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

909
Предлаганите промени произтичат от характера на контролната дейност и сложния характер на административно-наказателното производство във...
Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

1137
Устойчивото нарастване на продължителността на живота в България, в съчетание с трайните тенденции на намаляване...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

1043
С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се въвеждат разпоредбите...