Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

517
Отчетът за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

1070
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен...
Проект на Закон за хората с увреждания

Проект на Закон за хората с увреждания

864
Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

555
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще...
Проект на Закон за изменение на Валутния закон

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

587
С проекта на ЗИВЗ се предлага регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали...
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

657
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

926
Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване произтичат от необходимостта в българското законодателство да бъде...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

508
С предложения проект на инструкция се предвижда да се регламентират редът и показателите за обмен...