Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

1027
С проекта на постановление подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с приет на 25...
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

818
Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г....
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

811
Предлаганите промени произтичат от характера на контролната дейност и сложния характер на административно-наказателното производство във...
Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

1043
Устойчивото нарастване на продължителността на живота в България, в съчетание с трайните тенденции на намаляване...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

948
С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се въвеждат разпоредбите...
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

1503
Националната стратегия за детето (НСД) 2019-2030 г. е разработена на основание чл. 1, ал. 3...
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

1008
Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

1104
Съгласно новите разпоредби за данъчни цели се признават разходите и приходите, възникнали в резултат на...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

960
 
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет...