Новини » Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта

335
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната...
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

459
С промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване разпоредбите й...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

464
 
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане условията и...
Проект на ПМС за за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на ПМС за за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

413
 
С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната...
Проект на Наредба Н-7 от 19.09.2016г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Проект на Наредба Н-1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

442
 
С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за...
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

305
Чрез промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се въвежда нов вид месечна...
Проект на ПМС  за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г.
Проект на План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия  за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Проект на План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

357
Планът за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението...