Новини » Новини от МФ

Заместник-министър Петрова:  Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

Заместник-министър Петрова: Ежегодната оценка на ЕК е важен ориентир за посоката на българската икономика

302
„България отдава голямо значение на оценката, която ежегодно получава по линия на Европейския семестър и...
Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

351
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна...
МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси
МФ очаква излишък в размер на 1 498,5 млн. лв. по консолидираната фискална програма към февруари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 498,5 млн. лв. по консолидираната фискална програма към февруари 2019 г.

414
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

409
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за януари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

394
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839,7...
Задълбоченият преглед за България  в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

Задълбоченият преглед за България в Национия доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбалансите намаляват

424
Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2019 г. за напредъка на държавите членки в...
МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

493
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП)...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

522
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за декември

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за декември

495
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на декември 2018 г. възлиза на 12 217,3...