Новини » Новини от МФ

Валидирана беше марка за 140-ата годишнина на Министерството на финансите

Валидирана беше марка за 140-ата годишнина на Министерството на финансите

298
Министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков...
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за юли

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за юли

296
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ с резултатите от проведеното на...
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика: Ускорен икономически растеж през първото тримесечие, подкрепен от силния нетен износ и публичното потребление.
МФ очаква превишение на приходите над разходите в размер на 3 198,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите в размер на 3 198,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г.

353
На база на предварителни данни и оценки приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП)...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.05.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.05.2019 г.

321
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за май

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за май

340
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на май 2019 г. възлиза на 11 565,1...
Министерството на финансите публикува информацията за сумите, които подлежат на доброволно възстановяване по централния бюджет от страна на политическите партии и коалиции
Министерството на финансите пусна в обращение две нови емисии дългосрочни ДЦК

Министерството на финансите пусна в обращение две нови емисии дългосрочни ДЦК

357
За първи път се емитираха 20-годишни ДЦК на аукционен принцип на вътрешния пазар, рекордно ниска...
Министър Горанов: Отваряме дебата за финансирането на политическите партии

Министър Горанов: Отваряме дебата за финансирането на политическите партии

392
„Слагаме на масата това, което голяма част от българските граждани са поискали – отваряме дебата...
Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

454
S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна...