Новини » Новини от МФ

МФ очаква излишък в размер на 2 979,1 млн. лв. по консолидираната фискална програма към май 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 979,1 млн. лв. по консолидираната фискална програма към май 2019 г.

433
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2019 г.

431
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

441
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на април 2019 г. възлиза на 11 612,1...
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

427
Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2019 г. е публикуван. Представена е...
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

521
Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да се повиши от 3,1 % през 2018 ...
МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

554
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

540
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за март

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за март

523
 
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на март 2019 г. възлиза на 11 ...
Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

557
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи...