Новини » Новини от МФ

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

235
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

228
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за март

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за март

213
 
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на март 2019 г. възлиза на 11 ...
Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

246
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи...
Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

290
Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка...
Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

289
Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Групата на Световната банка...
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

318
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2022 г.
Документа можете...
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

307
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2019 г.

295
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за февруари

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари

280
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на февруари 2019 г. възлиза на 11 689,2...