Новини » Новини от МФ

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 266,6 млн. лв. към септември 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 266,6 млн. лв. към септември 2019 г.

193
На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

188
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август

189
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2019 г. възлиза на 11 971,3...
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември   

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември  

214
 
Министърът на финансите Владислав Горанов участва в неформална среща на икономическите и финансови министри...
Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

214
Сравнително висок растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за четвърта поредна година беше...
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

258
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

262
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова...
Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли

253
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юли 2019 г. възлиза на 11 877,7...
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

358
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова...
Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за юни

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юни

336
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юни 2019 г. възлиза на 11 691,4...