Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
81322013Увеличител на снимки
21663006Уеб дизайнер
35143003Уебмастер
95200003Уличен продавач, нехранителни стоки
11207023Управител
13235001Управител , проектиране
14316025Управител културни дейности
51532006Управител общежитие
13467003Управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция
14123005Управител, бар
12196002Управител, бизнес услуги
14313018Управител, бинго зала
11129015Управител, Българска народна банка
14393005Управител, бюро за услуги
14203002Управител, външна търговия
62103001Управител, горско стопанство
13415001Управител, детско заведение
61293016Управител, дивечовъдно стопанство
13223001Управител, добивна промишленост
13433002Управител, дом за стари хора без здравни грижи
13433001Управител, дом за стари хора със здравни грижи
14393001Управител, заведение за обслужване на населението
14123001Управител, заведение за обществено хранене
14313019Управител, зала игрални автомати
11207024Управител, застрахователно дружество
13306014Управител, Интернет доставки
14313017Управител, казино
13466004Управител, клон на застрахователна институция
11207046Управител, клон на търговско дружество
14393003Управител, къмпинг
13425006Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
62103002Управител, лов
14203004Управител, магазин
14113003Управител, мотел
11129011Управител, Национален осигурителен институт
11129018Управител, Национална здравно-осигурителна каса
14313015Управител, отдих/ почивна база
14123002Управител, павилион
14113004Управител, пансион
13303013Управител, пощи
13213001Управител, преработваща промишленост
14123008Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
12216002Управител, продажби и маркетинг
14313020Управител, развлекателни/увеселителни паркове
12226005Управител, реклама и връзки с обществеността
14123006Управител, ресторант
14123003Управител, ресторант на самообслужване
62212001Управител, рибно стопанство
61113001Управител, селско стопанство
13243003Управител, складово стопанство
14123004Управител, сладкарница/кафене
13447003Управител, социални услуги в общността
14316027Управител, спа център
13443004Управител, специализирана институция
14313016Управител, спортни дейности
14123007Управител, стол
13235002Управител, строителство
14203005Управител, супермаркет
12116004Управител, счетоводни услуги
14316029Управител, таласо център
13243004Управител, транспорт
14393004Управител, туристическа агенция
14203003Управител, търговия на дребно
52213001Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
52213002Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
14203001Управител, търговия на едро
14393002Управител, търговски център
14316028Управител, уелнес център
14203006Управител, универсален магазин
12116003Управител, финансови дейности
13463005Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
14393006Управител, хижа
14113002Управител, хотел
12196003Управител, чистота
12126001Управител, човешки ресурси
21646001Урбанист
26216005Уредник, галерия за изкуства
26216006Уредник, зооколекция в зоологическа градина
26216009Уредник, културен институт
26216004Уредник, музей
44133007Уредник, програма
51530004Уредник, сграда
31193058Участъков инспектор в железопътен транспорт
23516001Учител методик
23525018Учител на деца с нарушено зрение
23525010Учител на деца с умствена изостаналост
23306014Учител по религия в гимназиален етап
23416009Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23306013Учител по религия в прогимназиален етап
23305006Учител спортна подготовка
23425002Учител, детска градина
23555004Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565003Учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23555010Учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595013Учител, литературно творчество в занимания по интереси
23595016Учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23425006Учител, музика в детска градина
23545004Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415002Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23305005Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305004Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23425010Учител, подготвителна група
23205002Учител, практическо обучение
23595022Учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23525002Учител, ресурсен
23595028Учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595034Учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555016Учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555022Учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23205006Учител, теоретично обучение
23595040Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415006Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23535004Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555001Учител/ Преподавател, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси
23555007Учител/ Преподавател, кино и фотоизкуство в занимания по интереси
23545001Учител/ Преподавател, музика в занимания по интереси
23565001Учител/ Преподавател, по информационни технологии в занимания по интереси
23595019Учител/ Преподавател, природо-математически учебни предмети в занимания по интереси
23595025Учител/ Преподавател, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в занимания по интереси
23595031Учител/ Преподавател, спортни дейности и туризъм в занимания по интереси
23555013Учител/ Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси
23555019Учител/ Преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси
23595037Учител/ Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
23535001Учител/ Преподавател, чужд език в занимания по интереси
23205010Учител/преподавател, професионален колеж