Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
43212003Железопътен посредник
61211008Животновъд
34213001Жокей
26590009Жонгльор
26426009Журналист
92110003Жътвар