Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
31193046Вагонен инструктор
43212001Вагоноописвач
93290029Вадач, пещи
95100001Ваксаджия
81313068Вакуумимпрегнатор
81313069Вакуумоператор
73132003Валцовчик, скъпоценни метали
93120001Варогасач
71311006Варосвач, баданосвач
83312001Ватман
31514014Вахтен механик
31524010Вахтен помощник-капитан
73181020Вдевач
83121005Везнар
93310001Велосипедист
22507003Ветеринар
22507004Ветеринар, акушер-гинеколог
22507005Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор
22507006Ветеринар, епидемиолог
22507007Ветеринар, интернист
22507008Ветеринар, паразитолог
22507009Ветеринар, патолог
22507010Ветеринар, фармаколог и токсиколог
22507011Ветеринар, физиолог
22507012Ветеринар, хирург
32403001Ветеринарен ваксинатор
22507014Ветеринарен лекар, лабораторен
32403002Ветеринарен осеменител
32403003Ветеринарен техник (фелдшер)
35213037Видеомонтажист
44113008Видеотекар
26369002Викарий
11127059Висш дипломатически служител
11149029Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
11119002Вицепрезидент на Република България
11149018Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
11149014Вицепрезидент, организация на работодатели
75492002Влагоизмерител
26369003Владика
43235005Влаков диспечер
83442001Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
83442002Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт
31524022Водач на малък кораб в местно плаване
31524023Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
31524021Водач на несамоходен кораб
83442003Водач, електрокар
83432004Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
83422016Водач, ледообработваща машина/ машина за утъпкване на сняг
51133002Водач, ловен туризъм
83412002Водач, машини за горско стопанство
83442004Водач, мотокар
83212001Водач, мотоциклет
51133003Водач, парк за забавления
93320001Водач, превозно средство с животинска тяга
83412001Водач, селскостопански машини
83223001Водач, специален автомобил
75412003Водолаз
53291002Водолечител
71262001Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
71262002Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
71262019Водопроводчик, аварийна група
71262004Водопроводчик, кораб
71262005Водопроводчик, поддръжка
71262003Водопроводчик, химическата промишленост
72112026Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ
3101001Военнослужещ, войник
1106001Военнослужещ, офицер
2103001Военнослужещ, сержант
26527008Вокален педагог
11127039Временно управляващ посолство
34353008Втори асистент, директор на продукция
35213026Втори асистент, оператор
34353009Втори асистент, режисьор
34353010Втори асистент, режисьор по монтажа
31513002Втори механик, кораб
31524008Втори помощник-капитан
11127065Втори секретар в задгранично представителство
21146001Вулканолог
73212001Въвеждащ, печатарска преса
62101015Въглищар, производител на дървени въглища
73181021Въжар
34313003Въздушна фотография
23596008Възпитател
81222001Възстановител-металист
73212002Вътрешен коректор
24116010Вътрешен одитор