Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
72142014Хелингист, корабостроене и кораборемонт
73222019Хелиографист, изработване на шаблони
53211003Хигиенист, здравно заведение
21146030Хидроакустик
21316025Хидробиолог
21146031Хидрогеолог
21656008Хидрограф
75492008Хидроизмерител
71242003Хидроизолаторчик
21146032Хидролог
75492009Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
75492010Хидронаблюдател
21136001Химик
21136022Химик, анализ на лекарствените продукти
21136023Химик, биохимия
21136003Химик, детергенти
21136024Химик, клинична химия
21136021Химик, контрол на качеството
21136004Химик, корозия
21136005Химик, кристалография
21136028Химик, медицинска химия
21136006Химик, металургичен
21136007Химик, молекулярен
21136008Химик, неорганична химия
21136009Химик, обработка на кожи
21136010Химик, обработка на светлочувствителни материали
21136030Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
21136011Химик, органична химия
21136012Химик, петролен
21136013Химик, пластмаса
21136014Химик, полимери
21136015Химик, производство на бои и лакове
21136016Химик, производство на гума и гумени изделия
21136017Химик, производство на хранителни продукти и напитки
21136025Химик, радиационна хигиена
21136026Химик, радиобиология
21136027Химик, санитарна химия
21136018Химик, стъкло
21136019Химик, текстил
21136029Химик, токсикология
21136020Химик, физикохимия
21136002Химик-аналитик
22626002Химик-фармацевт
81222021Химикалист, производство на стоманени профили
26590015Хипнотизатор
51618005Хиромант
22127058Хирург, естетична (козметична) хирургия
21317033Хистолог, животни
21316026Хистолог, растения
81421018Хладилен мебелист
23106009Хоноруван преподавател, висше училище
26535002Хореограф
26527017Хормайстор
51511004Хост (хостеса)
73212036Хромолитограф
75492015Хронометражист
21668002Художествен оформител
26516003Художествен редактор
26547014Художествен ръководител, театрален
34313005Художествена фотография
26518009Художник
26518010Художник, график
26518011Художник, гримьор
26518015Художник, живопис
34353014Художник, изпълнител на кукли
34353015Художник, изпълнител на макети
34353016Художник, контур
26518016Художник, миниатюри
34353017Художник, надписи
26518017Художник, постер
26518012Художник, приложник
26518013Художник, проектант
26518014Художник, сценични костюми
26518018Художник, търговска реклама
73163023Художник-декоратор
73163021Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
73163022Художник-оцветител, с четка (без строителни)