Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
53111002Бавачка
72241001Байцвач, метал
21316001Бактериолог
21316004Бактериолог, почви
21316005Бактериолог, производствен
21316003Бактериолог, риболов
21316002Бактериолог, селско стопанство
72131008Бакърджия
74122003Балансьор, ротори
73112001Балансьор, скали
72241002Балансьор-коректор, абразиви
26533007Балерина/балетист
26533005Балетен репетитор
26533006Балетмайстор
93210002Балировач-пакетировач
51631001Балсаматор-гримьор
74122004Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
41323002Банков служител, въвеждане на данни
42113009Банков служител, главен касиер
42113008Банков служител, касиер/Касиер, банка/Касиер, финансова/платежна институция
42115006Банков служител, касов център/ Служител в касов център, финансова/платежна институция
42115007Банков служител, обслужване на клиенти/ Служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
42113005Банков служител, пазител ценности
42113017Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
51322001Барман
81112001Басейнчик, солодобив
72152001Бемберист
92110001Берач, памук
92110002Берач, плодове и зеленчуци
63400003Берач, произвеждащ за собствено потребление
71142002Бетонджия
26225006Библиограф
26226007Библиограф-експерт
26225009Библиограф-информатор
26225001Библиотекар
26226002Библиотекар-експерт
26225005Библиотекар-специалист
73132002Бижутер
25116002Бизнес анализатор, информационни технологии
24216007Бизнес консултант
25116005Бизнес консултант, информационни технологии
32300002Билкар
92140001Билкоберач
61131001Билкопроизводител
26416002Биограф
32300003Биоенерго терапевт
21316006Биолог
21316055Биолог, анатомия, хистология и цитология
21316044Биолог, биофизика
21316043Биолог, биохимия
21316045Биолог, вирусология
21317029Биолог, генетик
21316016Биолог, ембриология
21316046Биолог, клинична химия
21316047Биолог, лабораторна имунология
21316048Биолог, лечебни растения и билково дело
21316056Биолог, медицинска биология
21316049Биолог, медицинска зоология
21316050Биолог, микробиология
21317028Биолог, молекулярен
21316007Биолог, морски
21316054Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство
21317032Биолог, паразитология
21316008Биолог, питейна вода
21316051Биолог, радиационна хигиена
21316052Биолог, радиобиология
21316053Биолог, токсикология
21316041Биолог, фармакология
21206004Биометрик
21316036Биофизик
21316037Биохимик
72112025Бисмутчик
81421001Бласьор
74122005Бобиньор, електрически машини
53211001Болногледач
75422001Бомбаджия/ работник по взиряване
72232016Боргвергист
51113001Борден съпроводител
21316009Ботаник
21316010Ботаник, еколог
21316011Ботаник, микролог
21316012Ботаник, почва
21316013Ботаник, таксономист
21316014Ботаник, хистолог
83502001Боцман, палубен
71311003Бояджия, декоратор на сгради
71311004Бояджия, декоратор на стенни пана
75211001Бояджия, изделия от дърво
75351002Бояджия, кожи
71321004Бояджия, корабен
71311005Бояджия, корабни корпуси
73212012Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
71321002Бояджия, превозни средства
71321003Бояджия, промишлени изделия
71311001Бояджия, сгради
71321001Бояджия, стоманени конструкции
71311002Бояджия, сценични декори
75422005Браковчик, взривни материали
26356020Брачен консултант
75331001Бродировач
33113003Брокер, акции
33343002Брокер, недвижими имоти
33113004Брокер, обмен на чужда валута
33243002Брокер, спедиторски услуги
33243001Брокер, стоки
33113001Брокер, финанси
33113002Брокер, ценни книжа
73222020Бронзировач
93210003Брояч, промишлено производство
51412002Бръснар
42121006Букмейкър
93110001Бункерист