Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
33553010Дактилоскопист
33525004Данъчен инспектор
24126009Данъчен консултант
31513008Девиатор
75151001Дегустатор и окачествител на храни и напитки
75446001Дезинсектор
53291003Дезинфектатор
75446002Дезинфектор
93290033Дезинфектор в железопътен транспорт
13459008Декан
34323003Декоратор, витрини
73162012Декоратор, грънчарски/керамични изделия
34333001Декоратор, изложби/музеи и галерии
34323004Декоратор, интериор
73162013Декоратор, ретушьор на керамични изделия
73162014Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
34323002Декоратор, сценичен
44152003Деловодител
21206005Демограф
52421001Демонстратор
83112001Депомайстор
75446003Дератизатор
81602050Дестилатор
53111001Детегледачка
81892024Дефектоскопист
31123013Дефектоскопист по железния път и съоръженията
75492011Дефектоскопист, лаборатория
26528020Джазов певец
31123018Диагностик, В и К мрежи
72313009Диагностик, моторно превозно средство
61291005Дивечовъд
22653001Диетолог
34326007Дизайнер в музей/художествена галерия
21446010Дизайнер на автомобили
21446011Дизайнер на самолети
21636004Дизайнер, бижута
21636001Дизайнер, моден
21663009Дизайнер, печатни издания
21496003Дизайнер, системи (без компютърни)
25126002Дизайнер, софтуер
21636003Дизайнер, сценични костюми
73232001Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
33113006Дилър, банка
33113007Дилър, борса
33243003Дилър, стокови фючърси
33113005Дилър, ценни книжа
74122006Динамомеханик
33596001Дипломатически куриер
11127067Дипломатически служител - I степен
11127068Дипломатически служител - II степен
11127069Дипломатически служител - III степен
11127070Дипломатически служител - IV степен
24116001Дипломиран експерт счетоводител
11206048Директор
12196022Директор дирекция
12197001Директор дирекция, административни дейности
12137008Директор дирекция, администрация
12135048Директор дирекция, администрация на МС
11127003Директор дирекция, администрация на Народно събрание
12137007Директор дирекция, администрация на Президента
12195015Директор дирекция, банка
12136012Директор дирекция, община
12137014Директор дирекция, политики и стратегическо планиране
13216027Директор дирекция, преработваща промишленост
12137009Директор дирекция, Сметна палата
12116008Директор за връзки с инвеститорите
13496018Директор на детска кухня
14396010Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
12137013Директор на дирекция в Столична община
11126081Директор на дирекция, полиция
13305018Директор на дирекция, радио/телевизия
13497019Директор на комплекс за детско хранене
14317004Директор на културна организация/културен институт
11127108Директор на Националния инспекторат по образованието
14316024Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
13456016Директор на център за продължаващо обучение
12137011Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
13429001Директор НЕЛК
26547002Директор продукция (кино)
26547003Директор продукция (театър)
26546001Директор продукция (телевизия)
11207050Директор регионално поделение
11127028Директор териториална дирекция, агенция
11127052Директор териториално поделение
13466014Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция
11207010Директор, банка
13467001Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13497001Директор, библиотека
11206007Директор, вестник
13457006Директор, департамент
13456004Директор, детска градина
13415002Директор, детска ясла
13497013Директор, дирекция "Правна"
13245002Директор, закупуване
13427002Директор, здравно заведение
12237003Директор, институт
13306001Директор, информационни системи
13305022Директор, информационни системи и системи за управление
14313006Директор, кино
13459005Директор, колеж
13497002Директор, музей/галерия
11117027Директор, Национална следствена служба
12137010Директор, областна администрация
13227009Директор, обогатителен комплекс
11207044Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване
26117010Директор, Окръжна следствена служба
11147023Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11206005Директор, организация
11149021Директор, организация на работниците и служителите
11206006Директор, предприятие
13215020Директор, производство
13456015Директор, професионален колеж
11206008Директор, радио
13305019Директор, радио/телевизионна програма
11127097Директор, Районна здравноосигурителна каса
11127031Директор, регионална митническа дирекция
13227010Директор, рудодобивен комплекс
13447001Директор, социални услуги в общността
13447002Директор, специализирана институция
13456001Директор, специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование
14317005Директор, театър
11206009Директор, телевизия
11127048Директор, териториално поделение, НОИ
11127035Директор, териториално статистическо бюро
13456002Директор, училище
13456003Директор, център за професионално обучение
13306002Директор/ Мениджър, информационни технологии
12126002Директор/Мениджър човешки ресурси
13427003Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
26527011Диригент
26563004Дисководещ
31323001Диспечер, водоразпределителна мрежа
31223008Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31313003Диспечер, електроразпределение
31313002Диспечер, електроцентрала
31514011Диспечер, корабоплаване
31343011Диспечер, нефтопроводи
31545008Диспечер, полети
31313004Диспечер, топлопренос
43232007Диспечер, транспортни средства
31393010Диспонент, производство на автомобилни компоненти
33223006Дистрибутор
24225092Длъжностно лице по безопасност и здраве
24226108Длъжностно лице по защита на данните
24227104Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър
71152001Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
81112004Дозиметрист
75492012Дозиметрист, лаборатория
72112030Дозировач
73142002Дозировчик, абразиви
93330001Докер
26226010Документалист
43213022Домакин
51511005Домакин (пазач), къмпинг
51511006Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.
54133001Домакин, затворническо общежитие
51693001Домакин, клуб
51530001Домакин, сграда
43213023Домакин, склад
51691004Домакин, стол
51530002Домакин-чистач, сграда
34123016Домашен майстор
53221001Домашен санитар
91110001Домашен чистач
51521002Домашна помощница
51530003Домоуправител
81312084Дообработчик, плочи за акумулатори
71132001Дооформител, камъни и плочи
72241003Дооформител, метал
73212015Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
24227082Доцент
23107004Доцент, висше училище
26416003Драматург
51641003Дресьор (водач), кучета
51641004Дресьор, обяздвач на коне
26590007Дресьор, цирк
72111061Дробоструйчик
73152011Духач, стъкло
62101005Дървар
71152002Дърводелец
71152004Дърводелец, дървени конструкции
71152007Дърводелец, корабен
71152008Дърводелец, лодкостроител
75221002Дърводелец, мебелист
71152003Дърводелец, мина
71152005Дърводелец, мостови конструкции
71152006Дърводелец, поддръжка
71152009Дърводелец, строителен
75221001Дърворезбар
24227022Държавен вътрешен одитор
24227059Държавен експерт
24227060Държавен инспектор
24227027Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227061Държавен публичен изпълнител
11127005Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
26127008Държавен съдебен изпълнител
11127029Държавен съкровищник, Министерство на финансите
24227073Държавен финансов инспектор
26365019Дякон