Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Въведи част от код или име на професия
КодНаименование на професията
72121001Заварчик
72122005Заварчик, затворени съдове
44153001Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
51631003Завеждащ бюро, обредни услуги
26427006Завеждащ кореспондентски пункт
43212004Завеждащ морска регистрация
12233012Завеждащ научна лаборатория
11117050Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
26117008Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
26117007Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
44193006Завеждащ регистратура за класифицирана информация
41103010Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
41103009Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
26427003Завеждащ редакция
31193001Завеждащ учебна работилница
26216008Завеждащ филиал, музей
41102001Завеждащ, административна служба
34112007Завеждащ, нотариална служба
44193008Завеждащ, секретна картотека
41102002Завеждащ, техническа служба
73181023Завивач, влакна/текстил
81312002Заготвител, активна маса (химически процеси)
92140002Заготвител, билки
81412001Заготовчик, изолационни платове
73152012Закалител, стъкло
62101006Залесител
72112032Заливач, форми
81112005Замервач,отчетник
11126091Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
23596001Заместник - директор, административно-стопанска дейност
23596005Заместник - директор, спортна дейност
23596002Заместник - директор, учебна дейност
23596003Заместник - директор, учебно -производствена дейност
11127051Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
24116003Заместник главен счетоводител
13459007Заместник директор, колеж
11207042Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207012Заместник-генерален директор
11127030Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
11117026Заместник-главен прокурор
26427002Заместник-главен редактор
13457009Заместник-декан
12137017Заместник-директор на дирекция, администрация
11127050Заместник-директор териториална дирекция
11207011Заместник-директор, банка
13467002Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13497007Заместник-директор, библиотека
12237004Заместник-директор, институт
14317007Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
31215001Заместник-директор, мина
13497008Заместник-директор, музей/галерия
11117028Заместник-директор, Национална следствена служба
11206013Заместник-директор, организация
11206014Заместник-директор, предприятие
11127098Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
11127032Заместник-директор, регионална митническа дирекция
14317011Заместник-директор, театър
23596004Заместник-директор, учебно- творческа дейност
11207017Заместник-изпълнителен директор
11127024Заместник-изпълнителен директор, агенция
11114017Заместник-кмет, община
11114023Заместник-кмет, район
11117013Заместник-министър
11119011Заместник-министър-председател
13245022Заместник-началник, железопътна гара
13497005Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност
11127034Заместник-началник, митница
11126087Заместник-началник, общинска служба по земеделие
13497006Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност
11127010Заместник-областен управител
11117051Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
11119009Заместник-омбудсман
11119006Заместник-председател на комисия, Народно събрание
11119004Заместник-председател на Народно събрание
11209028Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
11117040Заместник-председател, апелативен съд
12237002Заместник-председател, Българска академия на науките
11117039Заместник-председател, Върховен административен съд
11117038Заместник-председател, Върховен касационен съд
11117041Заместник-председател, градски съд
14317010Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
11127093Заместник-председател, държавна агенция
11127020Заместник-председател, държавна комисия
11209029Заместник-председател, кооперативен съюз
11209030Заместник-председател, кооперация
11127014Заместник-председател, Национален статистически институт
11147036Заместник-председател, обществена организация
11119020Заместник-председател, общински съвет
11117042Заместник-председател, окръжен съд
11149025Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149017Заместник-председател, организация на работниците и служителите
11149013Заместник-председател, организация на работодатели
11117043Заместник-председател, районен съд
11125100Заместник-председател, Селскостопанска академия
11129103Заместник-председател, Сметна палата
14317008Заместник-председател, спортен клуб
14317009Заместник-председател, спортна организация
11207016Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
11209037Заместник-ректор, висше училище
11207015Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
13216006Заместник-ръководител, обособено производство
11207027Заместник-управител
72142002Занитвач
72122006Запойчик
81522006Зареждач
93290010Зареждач, материали и полуфабрикати
93290009Зареждач, промишлено производство (ръчно)
33213002Застрахователен агент
33213003Застрахователен брокер
72232017Затиловчик
81312081Захранвач
72111021Зачиствач на люкове и врати
35215006Звуков дизайнер
21496004Звукоинженер
35213009Звукооператор, смесител на звукове
26545028Звукорежисьор
35213010Звукотехник
53291009Здравен асистент
32533001Здравен медиатор
61111011Зеленчукопроизводител
31423011Земеделски демонстратор
93120002Земекопач
21656002Земемер
21656003Земеустроител
71122001Зидар
71122007Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71122002Зидар, комини
71122006Зидар, облицовка на пещи
71122004Зидар, пещи
71122005Зидар, сгради (конструкции)
71122008Зидаромазач
73132006Златар
21326013Зооинженер (зоотехник)
21316018Зоолог
32145001Зъботехник