Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
27.33.13Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В, н.д.
14.19.41Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали