Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
01.11.2Царевица
01.11.20Царевица
10.62.14Царевично масло и неговите фракции
01.19.21Цветя и цветни пъпки, отрязани
01.19.2Цветя и цветни пъпки, отрязани; семена от цветя
28.29.4Центрофуги, каландри и автоматични машини за продажба на стоки
28.29.41Центрофуги, н.д.
20.13.62Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини
17.29.19Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина <= 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина <= 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д.
17.12.44Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина <= 5 см)
12.00.11Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна
20.14.12Циклени въглеводороди
01.13.15Цикория
23.51Цимент
23.51.1Цимент
20.12.11Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди
25.29Цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.29.1Цистерни, резервоари и контейнери от метал
01.23Цитрусови плодове
01.23.1Цитрусови плодове
26.70.13Цифрови фотоапарати