Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
27.12.3Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги
27.12.31Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение <= 1000 В
27.12.32Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1000 В
17.22.13Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон
30.11.22Танкери за нефт, нефтени продукти, химични продукти, втечнени газове
30.40.1Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях
30.40.10Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях
17.24Тапети и подобни стенни облицовки
17.24.1Тапети и подобни стенни облицовки
10.62.12Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми
01.13.54Таро
01.11.11Твърда пшеница
13.99.14Текстилни влакна с дължина <= 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали
13.10Текстилни прежди и конци
13.96.16Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране)
20.60.13Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични
24.42.23Тел от алуминий
24.44.23Тел от мед
26.30.13Телевизионни камери
26.40.2Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ
26.40.20Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ
26.30.21Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки
26.30.22Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи
25.93.15Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства
14.14.3Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
14.14.30Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
26.51.12Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика
26.51.7Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка
26.51.70Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка
10.71.12Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни
17.12.35Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
08.99.22Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
71.20Технически изпитвания и анализи
71.20.1Технически изпитвания и анализи
59.12Технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.12.1Технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
32.99.43Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание <= 300 см3
19.20.2Течни и газообразни горива; смазочни масла
20.59.43Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване
17.22.11Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
32.99.52Тоалетни пулверизатори и техните части и глави
20.42.19Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д.
29.10.4Товарни автомобили
29.10.42Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови
29.10.41Товарни автомобили с дизелов двигател, нови
30.20.33Товарни вагони за релсов път
30.11.24Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари
35.30Топлинна енергия; услуги по снабдяване с топлинна енергия
28.25.11Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове
28.25.1Топлообменници; промишлени апарати за климатизиране на въздух, хладилници и замразители
71.12.34Топографо-геодезични измервания и заснемания
22.22.12Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена
22.22.11Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена
17.21.12Торби, пликове и кесии от хартия или картон
20.13.12Торий и обеднен уран и техните съединения
20.15.8Торове от животински или растителен произход
20.15.80Торове от животински или растителен произход
20.15.74Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор
20.15.75Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий
20.15.71Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий
08.92Торф
08.92.1Торф
08.92.10Торф
28.30.21Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя <= 37 кВт
28.30.22Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но <= 59 кВт
28.30.23Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт
28.15.22Трансмисионни валове и колена
22.19.4Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
22.19.40Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
41.00.25Транспортни сгради и сгради на съобщенията
01.26.11Трапезни маслини
96.03.12Траурнообредни услуги
25.73.2Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа
25.73.20Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа
01.11.43Тритикале
10.61.4Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения
10.61.40Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения
01.22Тропически и субтропически плодове
01.22.1Тропически и субтропически плодове
08.12.12Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали
08.12.1Трошен камък, чакъл и пясък
08.12Трошен камък, чакъл, пясък, глина и каолин
24.51.2Тръби и кухи профили от чугун
24.51.20Тръби и кухи профили от чугун
22.19.3Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук
22.19.30Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук
23.32.13Тръби и съединителни части за тях от керамика
24.42.26Тръби и фитинги за тръби от алуминий
24.44.26Тръби и фитинги за тръби от мед
24.45.24Тръби и фитинги за тръби от никел
24.52.2Тръби от центробежно лята стомана
24.52.20Тръби от центробежно лята стомана
24.20Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
22.21.2Тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси
01.24.28Трънки
28.11.2Турбини
28.11Турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.13.25Турбокомпресори
30.30.12Турбореактивни и турбовитлови двигатели
23.32Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.32.1Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.20.11Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст
23.32.11Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика
13.20Тъкани
13.20.1Тъкани (без специалните) от естествени влакна, различни от памучни
13.20.33Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна
13.20.31Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки
13.20.3Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки и щапелни влакна
13.20.32Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна
13.20.46Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна
13.20.41Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)
13.93.12Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок
13.20.11Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
13.20.19Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди
13.20.13Тъкани от лен
13.96.12Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.
13.20.2Тъкани от памук
13.20.20Тъкани от памук
13.20.12Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми
13.20.14Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)
13.20.44Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)
13.96.14Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.
28.94.13Тъкачни станове
31.01.13Търговски мебели от дървесина
41.00.24Търговски сгради
36.00.3Търговски услуги по продажба на вода, доставяна чрез главни водопроводи/канали
36.00.30Търговски услуги по продажба на вода, доставяна чрез главни водопроводи/канали
35.23Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.23.1Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.23.10Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
35.14Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
35.14.1Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
35.14.10Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
45.40.2Търговски услуги по продажби на дребно в специализирани магазини на мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.20Търговски услуги по продажби на дребно в специализирани магазини на мотоциклети, части и принадлежности за тях
47.00.8Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива и други нови стоки, н.д.
47.00.81Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива и смазочни материали
47.00.25Търговски услуги по продажби на дребно на алкохолни напитки
47.00.33Търговски услуги по продажби на дребно на битова електроника
47.00.54Търговски услуги по продажби на дребно на битови електроуреди
47.00.42Търговски услуги по продажби на дребно на бои и лакове
47.00.62Търговски услуги по продажби на дребно на вестници и списания
47.00.64Търговски услуги по продажби на дребно на грамофонни плочи, аудио- и видеокасети, компактдискове и цифрови дискове
45.32.11Търговски услуги по продажби на дребно на гуми
47.00.59Търговски услуги по продажби на дребно на домакински съдове, прибори за хранене, стъклени, порцеланови и керамични изделия, неелектрически домакински уреди и други стоки за бита, н.д.
47.00.79Търговски услуги по продажби на дребно на домашни любимци, храни и принадлежности за тях
45.19.2Търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили над 3.5 т
45.19.31Търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили по интернет
47.00.49Търговски услуги по продажби на дребно на други материали за строителството
47.00.26Търговски услуги по продажби на дребно на други напитки
47.00.86Търговски услуги по продажби на дребно на други нехранителни потребителски стоки, н.д.
47.00.99Търговски услуги по продажби на дребно на други употребявани стоки
47.00.24Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни стоки, н.д.
47.00.2Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
45.32.12Търговски услуги по продажби на дребно на други части и принадлежности за автомобили
47.00.41Търговски услуги по продажби на дребно на железария
47.00.17Търговски услуги по продажби на дребно на захарни и шоколадови изделия
47.00.67Търговски услуги по продажби на дребно на игри и играчки
47.00.57Търговски услуги по продажби на дребно на изделия от дърво и корк и кошничарски изделия
47.00.45Търговски услуги по продажби на дребно на канализационно, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
47.00.63Търговски услуги по продажби на дребно на канцеларски стоки
45.19.22Търговски услуги по продажби на дребно на каравани, туристически ремаркета и други подобни
47.00.21Търговски услуги по продажби на дребно на кафе, чай, какао и подправки
47.00.61Търговски услуги по продажби на дребно на книги
47.00.73Търговски услуги по продажби на дребно на кожени изделия и пътни принадлежности
47.00.31Търговски услуги по продажби на дребно на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
47.00.3Търговски услуги по продажби на дребно на компютърна и комуникационна техника и битова електроника
47.00.44Търговски услуги по продажби на дребно на косачки за трева и градинско оборудване
47.00.66Търговски услуги по продажби на дребно на къмпинг принадлежности
47.00.74Търговски услуги по продажби на дребно на лекарства и други фармацевтични стоки
45.11.2Търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.11.31Търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили по интернет
47.00.4Търговски услуги по продажби на дребно на материали за строителството и железария
47.00.88Търговски услуги по продажби на дребно на машини и оборудване, н.д.
47.00.55Търговски услуги по продажби на дребно на мебели, вкл. офис мебели
47.00.75Търговски услуги по продажби на дребно на медицински и ортопедични стоки
47.00.14Търговски услуги по продажби на дребно на месни продукти
47.00.13Търговски услуги по продажби на дребно на месо
47.00.18Търговски услуги по продажби на дребно на мляко и млечни продукти
47.00.58Търговски услуги по продажби на дребно на музикални инструменти и партитури
47.00.85Търговски услуги по продажби на дребно на нафта за отопление, газ в бутилки, въглища, дърва за отопление
45.11.21Търговски услуги по продажби на дребно на нови пътнически автомобили
45.11.23Търговски услуги по продажби на дребно на нови специални пътнически автомобили, коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
47.00.71Търговски услуги по продажби на дребно на облекло, вкл. употребявано
47.00.7Търговски услуги по продажби на дребно на облекло, обувки, фармацевтични и медицински стоки, парфюмерийни и козметични изделия, цветя, растения, домашни любимци и храни за тях
47.00.72Търговски услуги по продажби на дребно на обувки
47.00.56Търговски услуги по продажби на дребно на осветители
47.00.76Търговски услуги по продажби на дребно на парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности
47.00.52Търговски услуги по продажби на дребно на пердета и завеси
47.00.1Търговски услуги по продажби на дребно на плодове, зеленчуци, месо, риба, хлебни изделия, млечни продукти и яйца
47.00.43Търговски услуги по продажби на дребно на плоско стъкло
47.00.84Търговски услуги по продажби на дребно на почистващи препарати
47.00.68Търговски услуги по продажби на дребно на пощенски марки и монети
47.00.12Търговски услуги по продажби на дребно на преработени плодове и зеленчуци
47.00.11Търговски услуги по продажби на дребно на пресни плодове и зеленчуци
47.00.15Търговски услуги по продажби на дребно на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
47.00.47Търговски услуги по продажби на дребно на ръчни инструменти
47.00.46Търговски услуги по продажби на дребно на санитарно оборудване
47.00.87Търговски услуги по продажби на дребно на селскостопански суровини от растителен и животински произход, н.д.
47.00.65Търговски услуги по продажби на дребно на спортни стоки, вкл. велосипеди
47.00.91Търговски услуги по продажби на дребно на старинни предмети (антики)
47.00.6Търговски услуги по продажби на дребно на стоки, предназначени за свободното време
47.00.69Търговски услуги по продажби на дребно на сувенири и произведения на изкуството
47.00.53Търговски услуги по продажби на дребно на тапети, килими и други подови покрития
47.00.51Търговски услуги по продажби на дребно на текстил и галантерийни стоки
47.00.5Търговски услуги по продажби на дребно на текстил, стоки за обзавеждане и битови електроуреди
47.00.32Търговски услуги по продажби на дребно на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
45.19.21Търговски услуги по продажби на дребно на товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси
47.00.78Търговски услуги по продажби на дребно на торове и агрохимикали
47.00.27Търговски услуги по продажби на дребно на тютюневи изделия
47.00.92Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани книги
45.11.22Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани пътнически автомобили
45.11.24Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани специални пътнически автомобили, коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
47.00.9Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани стоки
47.00.83Търговски услуги по продажби на дребно на фотографска техника и принадлежности, оптични и прецизни уреди; услуги на оптики
47.00.89Търговски услуги по продажби на дребно на хартия и картон и други нехранителни стоки, н.д.
47.00.16Търговски услуги по продажби на дребно на хляб, хлебни и сладкарски изделия
47.00.23Търговски услуги по продажби на дребно на хомогенизирани и диетични храни
47.00.22Търговски услуги по продажби на дребно на хранителни масла и мазнини
47.00.77Търговски услуги по продажби на дребно на цветя, растения и семена
47.00.82Търговски услуги по продажби на дребно на часовници и бижутерия
45.32.1Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили
45.32.21Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили по интернет
45.32Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, вкл. гуми
45.32.22Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, чрез поръчка по пощата
47.00.19Търговски услуги по продажби на дребно на яйца
47.00Търговски услуги по продажби на дребно, без тези с автомобили и мотоциклети
45.19Търговски услуги по продажби на други автомобили над 3.5 т
46.71.12Търговски услуги по продажби на едро на бензин, вкл. авиационен
46.43.12Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника
46.43Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника и електроуреди
46.43.1Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника и електроуреди
46.72.14Търговски услуги по продажби на едро на благородни и цветни метали в първични форми
46.73.14Търговски услуги по продажби на едро на бои и лакове
46.49.22Търговски услуги по продажби на едро на вестници и списания
46.69.16Търговски услуги по продажби на едро на въоръжение и боеприпаси
46.41.14Търговски услуги по продажби на едро на галантерийни и пасмантерийни изделия
46.43.13Търговски услуги по продажби на едро на грамофонни плочи, записани аудио- и видеокасети, компактдискове и цифрови дискове
45.31.11Търговски услуги по продажби на едро на гуми
46.66Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
46.66.1Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
46.66.10Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
45.19.1Търговски услуги по продажби на едро на други автомобили над 3.5 т
46.73.16Търговски услуги по продажби на едро на други материали за строителството
46.69Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д., и части за тях
46.69.1Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д., и части за тях
46.69.19Търговски услуги по продажби на едро на други машини, оборудване, апарати и принадлежности с общо и специално предназначение и части за тях
46.76.19Търговски услуги по продажби на едро на други неселскостопански междинни продукти, н.д.
46.49Търговски услуги по продажби на едро на други нехранителни потребителски стоки
46.49.39Търговски услуги по продажби на едро на други нехранителни потребителски стоки, н.д.
46.75.12Търговски услуги по продажби на едро на други основни промишлени химични продукти
46.21.19Търговски услуги по продажби на едро на други селскостопански суровини от растителен и животински произход
46.71.13Търговски услуги по продажби на едро на други течни и газообразни горива и подобни продукти
46.38.2Търговски услуги по продажби на едро на други хранителни продукти
46.38.29Търговски услуги по продажби на едро на други хранителни продукти, н.д.
45.31.12Търговски услуги по продажби на едро на други части и принадлежности за автомобили
46.73Търговски услуги по продажби на едро на дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
46.73.1Търговски услуги по продажби на едро на дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
46.43.11Търговски услуги по продажби на едро на електрически домакински уреди
46.52Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и комуникационна техника
46.52.1Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и комуникационна техника
46.52.12Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и оборудване
46.74Търговски услуги по продажби на едро на железария и арматурни изделия
46.74.1Търговски услуги по продажби на едро на железария и арматурни изделия
46.74.11Търговски услуги по продажби на едро на железария и железарски изделия
46.72.11Търговски услуги по продажби на едро на железни руди и техните концентрати
46.23Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
46.23.1Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
46.23.10Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
46.36.11Търговски услуги по продажби на едро на захар
46.36Търговски услуги по продажби на едро на захар, захарни и шоколадови изделия
46.36.1Търговски услуги по продажби на едро на захар, захарни и шоколадови изделия
46.36.13Търговски услуги по продажби на едро на захарни и шоколадови изделия
46.21.11Търговски услуги по продажби на едро на зърно
46.21.1Търговски услуги по продажби на едро на зърно, семена и фуражи
46.21Търговски услуги по продажби на едро на зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
46.49.32Търговски услуги по продажби на едро на игри и играчки
46.49.12Търговски услуги по продажби на едро на изделия от дърво, мед, корк и кошничарски изделия
46.74.12Търговски услуги по продажби на едро на канализационно, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
46.49.23Търговски услуги по продажби на едро на канцеларски стоки
45.19.12Търговски услуги по продажби на едро на каравани, туристически ремаркета и други подобни
46.37Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
46.37.1Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
46.37.10Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
46.47.13Търговски услуги по продажби на едро на килими
46.49.21Търговски услуги по продажби на едро на книги
46.49.2Търговски услуги по продажби на едро на книги, списания и канцеларски стоки
46.49.34Търговски услуги по продажби на едро на кожени изделия и пътни принадлежности
46.51Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.51.1Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.51.10Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.52.11Търговски услуги по продажби на едро на комуникационна техника
46.41.13Търговски услуги по продажби на едро на конфекционирани текстилни изделия за домакинството
46.61.12Търговски услуги по продажби на едро на косачки за трева, градинско оборудване и части за тях
46.46.11Търговски услуги по продажби на едро на лекарствени вещества и лекарствени продукти
45.11.1Търговски услуги по продажби на едро на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
46.21.13Търговски услуги по продажби на едро на маслодайни семена и плодове
46.62.19Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на други материали
46.62.11Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на дърво
46.62.12Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на метал
46.64Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.64.1Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.64.10Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.63Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.63.1Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.63.10Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.69.14Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за производство на храни, напитки и тютюневи изделия и части за тях
46.61Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
46.61.1Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
46.61.11Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях, вкл. трактори
46.47.11Търговски услуги по продажби на едро на мебели за дома
46.47Търговски услуги по продажби на едро на мебели, килими и осветители
46.47.1Търговски услуги по продажби на едро на мебели, килими и осветители
46.46.12Търговски услуги по продажби на едро на медицински и ортопедични инструменти, апарати и приспособления
46.32.12Търговски услуги по продажби на едро на месни продукти, вкл. продукти от птиче месо
46.32Търговски услуги по продажби на едро на месо и месни продукти
46.32.1Търговски услуги по продажби на едро на месо и месни продукти
46.32.11Търговски услуги по продажби на едро на месо, вкл. птиче
46.72Търговски услуги по продажби на едро на метали и руди
46.72.1Търговски услуги по продажби на едро на метали и руди
46.33.11Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти
46.33Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
46.33.1Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
45.40.1Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.10Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
46.49.31Търговски услуги по продажби на едро на музикални инструменти и партитури
46.34Търговски услуги по продажби на едро на напитки
46.34.1Търговски услуги по продажби на едро на напитки
46.49.19Търговски услуги по продажби на едро на неелектрически домакински уреди и стоки за домакинството, н.д.
46.52.13Търговски услуги по продажби на едро на незаписани аудио- и видеокасети, дискети, компактдискове и цифрови дискове
46.73.11Търговски услуги по продажби на едро на необработен дървен материал (трупи)
46.21.2Търговски услуги по продажби на едро на необработен тютюн
46.21.20Търговски услуги по продажби на едро на необработен тютюн
46.42.11Търговски услуги по продажби на едро на облекло
46.42Търговски услуги по продажби на едро на облекло и обувки
46.42.1Търговски услуги по продажби на едро на облекло и обувки
46.62Търговски услуги по продажби на едро на обработващи машини и части за тях
46.62.1Търговски услуги по продажби на едро на обработващи машини и части за тях
46.42.12Търговски услуги по продажби на едро на обувки
46.47.12Търговски услуги по продажби на едро на осветители
46.77Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
46.77.1Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
46.77.10Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
46.65Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
46.65.1Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
46.65.10Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
46.45Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
46.45.1Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
46.45.10Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
46.34.12Търговски услуги по продажби на едро на пиво, вина, ликьори и други алкохолни напитки
46.31Търговски услуги по продажби на едро на плодове и зеленчуци
46.31.1Търговски услуги по продажби на едро на плодове и зеленчуци
46.34.11Търговски услуги по продажби на едро на плодови и зеленчукови сокове, минерална вода и други безалкохолни напитки
46.73.15Търговски услуги по продажби на едро на плоско стъкло
46.69.13Търговски услуги по продажби на едро на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
46.73.18Търговски услуги по продажби на едро на подови покрития, без килими
46.44Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.44.1Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.44.11Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови, стъкларски и керамични изделия
46.44.12Търговски услуги по продажби на едро на почистващи препарати
46.49.35Търговски услуги по продажби на едро на пощенски марки и монети
46.69.11Търговски услуги по продажби на едро на превозни средства и части за тях, без тези с автомобили, мотоциклети и велосипеди
46.41.11Търговски услуги по продажби на едро на прежди
46.31.12Търговски услуги по продажби на едро на преработени плодове и зеленчуци
46.31.11Търговски услуги по продажби на едро на пресни плодове и зеленчуци
46.49.11Търговски услуги по продажби на едро на прибори за хранене и други метални домакински прибори
46.49.1Търговски услуги по продажби на едро на прибори за хранене и други метални домакински прибори, изделия от дърво, мед, корк и други стоки за домакинството, н.д.
46.69.12Търговски услуги по продажби на едро на принадлежности за машини и оборудване
46.69.15Търговски услуги по продажби на едро на професионални електрически машини и апарати; части и принадлежности за тях
46.73.12Търговски услуги по продажби на едро на първично обработен дървен материал
45.11.11Търговски услуги по продажби на едро на пътнически автомобили
46.49.3Търговски услуги по продажби на едро на разнообразни нехранителни потребителски стоки
46.38.1Търговски услуги по продажби на едро на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
46.38.10Търговски услуги по продажби на едро на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
46.72.12Търговски услуги по продажби на едро на руди на благородни и цветни метали и техните концентрати
46.74.13Търговски услуги по продажби на едро на ръчни инструменти
46.73.13Търговски услуги по продажби на едро на санитарно оборудване
46.21.12Търговски услуги по продажби на едро на семена (без маслодайни)
46.76.13Търговски услуги по продажби на едро на синтетични смоли и пластмаси в първична форма
45.11.12Търговски услуги по продажби на едро на специални пътнически автомобили, коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
46.49.33Търговски услуги по продажби на едро на спортни стоки, вкл. велосипеди
46.49.36Търговски услуги по продажби на едро на сувенири и произведения на изкуството
46.24Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
46.24.1Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
46.24.10Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
46.36.12Търговски услуги по продажби на едро на сухи сладкарски изделия
46.73.17Търговски услуги по продажби на едро на тапети
46.71.11Търговски услуги по продажби на едро на твърди горива
46.71Търговски услуги по продажби на едро на твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
46.71.1Търговски услуги по продажби на едро на твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
46.41.1Търговски услуги по продажби на едро на текстил
46.41Търговски услуги по продажби на едро на текстил и галантерийни стоки
46.76.12Търговски услуги по продажби на едро на текстилни влакна
45.19.11Търговски услуги по продажби на едро на товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси
46.75.11Търговски услуги по продажби на едро на торове и агрохимикали
46.41.12Търговски услуги по продажби на едро на тъкани и плетени платове
46.35Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
46.35.1Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
46.35.10Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
46.46Търговски услуги по продажби на едро на фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
46.46.1Търговски услуги по продажби на едро на фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
46.43.14Търговски услуги по продажби на едро на фотографски и оптични стоки
46.21.14Търговски услуги по продажби на едро на фуражи
46.76.11Търговски услуги по продажби на едро на хартия и картон
46.75Търговски услуги по продажби на едро на химични вещества и продукти
46.75.1Търговски услуги по продажби на едро на химични вещества и продукти
46.38.21Търговски услуги по продажби на едро на хомогенизирани и диетични храни
46.33.13Търговски услуги по продажби на едро на хранителни масла и мазнини
46.22Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
46.22.1Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
46.22.10Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
46.48Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
46.48.1Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
46.48.10Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
45.31Търговски услуги по продажби на едро на части и принадлежности за автомобили
45.31.1Търговски услуги по продажби на едро на части и принадлежности за автомобили (без услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили)
46.72.13Търговски услуги по продажби на едро на чугун и стомана в първични форми
46.33.12Търговски услуги по продажби на едро на яйца
45.11Търговски услуги по продажби на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.40Търговски услуги по продажби на мотоциклети, части и принадлежности за тях; техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
13.20.45Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки
13.99.11Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви
13.99.1Тюлове, дантели и бродерии; обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка"
12.00.12Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки
12.00Тютюневи изделия
12.00.1Тютюневи изделия, без отпадъци от тютюн