Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
30.12.12Надуваеми лодки
30.30.14Наземни авиотренажори и части за тях
42.21.13Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
10.39.14Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци
20.14.32Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни
26.20.13Настолни компютри
20.15.6Натриев нитрат
20.15.60Натриев нитрат
01.49.21Натурален пчелен мед
72.11Научни изследвания и експериментални разработки в областта на биотехнологиите
72.19.6Научни изследвания и експериментални разработки в областта на други естествени науки
72.20.4Научни изследвания и експериментални разработки в областта на други обществени и хуманитарни науки
72.20.3Научни изследвания и експериментални разработки в областта на езикознанието и литературата
72.11.2Научни изследвания и експериментални разработки в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
72.19Научни изследвания и експериментални разработки в областта на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
72.20.5Научни изследвания и експериментални разработки в областта на икономиката
72.11.1Научни изследвания и експериментални разработки в областта на медицинските биотехнологии
72.19.4Научни изследвания и експериментални разработки в областта на медицинските науки и фармацията
72.20Научни изследвания и експериментални разработки в областта на обществените и хуманитарните науки
72.20.2Научни изследвания и експериментални разработки в областта на правото
72.20.1Научни изследвания и експериментални разработки в областта на психологията
72.11.3Научни изследвания и експериментални разработки в областта на селскостопанските биотехнологии
72.19.5Научни изследвания и експериментални разработки в областта на селскостопанските науки
72.19.3Научни изследвания и експериментални разработки в областта на техническите науки, без биотехнологиите
72.19.1Научни изследвания и експериментални разработки в областта на физическите науки
72.19.2Научни изследвания и експериментални разработки в областта на химическите и биологическите науки
01.11.73Нахут, зърно
85.20Начално образование (първи етап на основното образование)
24.41.4Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
24.41.40Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
24.41.5Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
24.41.50Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
22.19.2Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили
22.19.20Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили
23.52.1Негасена, гасена и хидратна вар
23.52.10Негасена, гасена и хидратна вар
41.00.29Недвижими паметници на културата; други нежилищни сгради
20.14.74Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание >= 80% обемни
24.42.11Недеформиран алуминий
24.42.1Недеформиран алуминий; алуминиев оксид
24.43.13Недеформиран калай
24.45.11Недеформиран никел
24.45.1Недеформиран никел; междинни продукти на никеловата металургия
24.43.12Недеформиран цинк
24.44.1Недеформирана мед; меден камък; циментна мед (медна утайка)
24.43.11Недеформирано олово
98.10Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.10.1Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.10.10Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20.1Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20.10Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
27.52Неелектрически битови уреди
27.52.11Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед
27.52.1Неелектрически битови уреди за готвене или за отопление
27.52.13Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана
28.29.7Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
28.29.70Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
27.52.14Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване
27.40.23Неелектрически осветители
28.93.15Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти
28.21.12Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)
28.29.84Неелектрически части за машини, н.д.
41.00.2Нежилищни сгради
27.90.6Незагряващи електрически резистори
27.90.60Незагряващи електрически резистори
23.20.14Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия
20.13.14Неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори
01.24.26Нектарини
20.14.33Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни
02.20Необработен дървен материал
02.20.1Необработен дървен материал
02.20.11Необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове
02.20.13Необработен дървен материал от тропически дървесни видове
02.20.12Необработен дървен материал от широколистни дървесни видове, различни от тропическите
24.10.11Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми
24.10.2Необработена стомана
10.11.6Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека
10.11.60Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека
96.02.2Необработени човешки коси
96.02.20Необработени човешки коси
23.11Необработено плоско стъкло
23.11.1Необработено плоско стъкло
16.10.3Необрязан дървен материал; дървени траверси за релсов път, импрегнирани или обработени по друг начин
23.64Неогнеупорни строителни разтвори
23.64.1Неогнеупорни строителни разтвори
23.64.10Неогнеупорни строителни разтвори
38.11.58Неопасни метални отпадъци
38.11.31Неопасни нерециклируеми битови отпадъци
38.11Неопасни отпадъци; услуги по събиране на неопасни отпадъци
36.00.12Непитейна вода
17.12.5Непокрита хартия и картон, без тези за писане, печатане или други графични цели
01.15Непреработен тютюн
01.15.1Непреработен тютюн
01.15.10Непреработен тютюн
15.20.11Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)
08.91.12Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана
24.44.12Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране
28.92.3Несамоходни машини за земни работи
28.92.30Несамоходни машини за земни работи
23.51.11Несмлян цимент (клинкер)
13.95Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
13.95.1Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
13.95.10Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
85.52Неформално обучение в областта на културата
85.52.1Неформално обучение в областта на културата
85.51Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
85.51.1Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
19.20.42Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти
19.20.3Нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ
24.45.12Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия
07.29.12Никелови руди и техните концентрати
27.20.23Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори
19.20.25Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат)
10.62Нишесте и нишестени продукти
10.62.1Нишесте и нишестени продукти; захар и захарни сиропи, н.д.
10.62.11Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте
13.96.13Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса
25.71.11Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета
28.92.27Ножове за булдозери
26.20.22Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис
14.19.23Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените
69.10.16Нотариални услуги
59.20.32Нотни издания, електронни
59.20.31Нотни издания, печатни