Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
23.19.23Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло
28.15Лагери, предавки и съединители
28.15.23Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки
10.51.54Лактоза и сироп от лактоза
21.10.31Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни
21.10.3Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни; сулфон
24.44.24Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед
24.42.24Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий
24.45.23Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел
27.40Лампи и осветители
27.40.14Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д.
27.40.13Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност <= 200 Вт и за напрежение > 100 В, н.д.
28.22.12Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани
35.30.21Лед за охлаждане
35.30.2Лед; услуги по снабдяване с охладителни течности
21.10Лекарствени вещества
21.20Лекарствени продукти
21.20.1Лекарствени продукти
21.20.13Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици
21.20.11Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици
21.20.12Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици
29.10.2Леки автомобили
29.10.21Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем <= 1500 см3, нови
29.10.22Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1500 см3, нови
29.10.23Леки автомобили с дизелов двигател, нови
25.92Леки опаковки от метал
25.92.1Леки опаковки от метал
01.16.19Лен, коноп и други влакнодайни растения, необработени или отопени
13.10.29Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене
13.96.17Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия
20.52Лепила
20.52.1Лепила
20.52.10Лепила
01.25.33Лешници
01.11.74Леща, зърно
25.73.5Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми
25.73.50Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми
21.10.2Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти
21.10.20Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти
01.23.12Лимони
22.23.15Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани
01.27.13Листа от мате
01.27.12Листа от чай
01.13.1Листни или стъблени зеленчуци
22.21Листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
30.20.1Локомотиви и тендери
30.20Локомотиви, мотриси и вагони
20.42.17Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д.
01.13.43Лук, кромид
25.71.14Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране
10.84.22Лют и сладък пипер (от вида capsicum), сушен, преработен