Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
14.13.22Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
14.13.12Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
20.60.21Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене
27.31Кабели от оптични влакна
27.31.1Кабели от оптични влакна
27.31.11Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна
20.60.11Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене
13.91.11Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени
10.51.53Казеин
15.12.13Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях
01.24.23Кайсии
01.27.14Какао на зърна
10.82.13Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители
10.82.14Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители
10.82Какао, шоколадови и захарни изделия
10.82.11Какаова маса, дори обезмаслена
10.82.1Какаова маса, дори обезмаслена; масло, мазнина и течно масло от какао; какао на прах
28.29.42Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло
20.15.52Калиев сулфат
20.15.51Калиев хлорид
20.15.76Калиеви нитрати
20.15.5Калиеви торове, минерални или химични
23.52.3Калциниран или агломериран доломит
23.52.30Калциниран или агломериран доломит
01.44Камили, лами и подобни животни, живи
01.44.1Камили, лами и подобни животни, живи
01.44.10Камили, лами и подобни животни, живи
37.00.1Канализационни услуги
37.00Канализационни услуги; утайки от пречистване на отпадъчни води
13.94.11Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна
13.94Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
13.94.1Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях, без тези, изработени от отпадъци
01.28.15Канела и канелени цветове, непреработени
10.84.23Канела и канелени цветове, преработени; други преработени подправки
22.29.25Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси
17.23Канцеларски материали от хартия и картон
17.23.1Канцеларски материали от хартия и картон
08.12.21Каолин и други каолинови глини
25.92.13Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали
01.28.16Карамфил, непреработен
20.15.31Карбамид
20.16.55Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми
20.13.43Карбонати
28.22.15Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите
32.40.41Карти за игра
26.12.3Карти, съдържащи електронни интегрални схеми ("smart" карти)
26.12.30Карти, съдържащи електронни интегрални схеми ("smart" карти)
26.80.14Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани
58.19.12Картини, гравюри и фотографии
71.12.35Картографски услуги
01.13.51Картофи
10.31.11Картофи, замразени
10.31Картофи, преработени и консервирани
10.31.1Картофи, преработени и консервирани
10.31.14Картофи, приготвени или консервирани
10.31.12Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
01.13.13Карфиол и броколи
26.20.12Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа
25.72.11Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали
19.10.2Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
19.10.20Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
01.27.11Кафе на зърна, сурово
10.83.11Кафе, декофеинизирано или печено
05.20Кафяви и лигнитни въглища
05.20.1Кафяви и лигнитни въглища
05.20.10Кафяви и лигнитни въглища
23.43Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
23.43.1Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
23.43.10Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
23.31Керамични плочки
23.31.1Керамични плочки
23.31.10Керамични плочки
23.49.11Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки
23.32.12Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика
23.61.11Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък
01.25.32Кестени
20.51.2Кибрити
20.51.20Кибрити
01.25.11Киви
01.25.1Киви, малини, ягоди и други ягодоплодни
13.93.11Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас
13.93.13Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг
13.93Килими и текстилни подови настилки
13.93.1Килими и текстилни подови настилки
59.11.22Кинематографски филми
59.11.2Кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
26.70.15Кинокамери
26.70.16Кинопрожекционни апарати
10.51.52Кисело мляко и други заквасени млека и сметана
25.72.13Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали
58.11.3Книги в онлайн режим
58.11.30Книги в онлайн режим
58.11.13Книги за деца, печатни
58.11.12Книги с професионална, техническа и научна тематика, печатни
58.11.2Книги, брошури, речници, енциклопедии, атласи, картографски издания и други издания, електронни
58.11.20Книги, брошури, речници, енциклопедии, атласи, картографски издания и други издания, електронни
58.11.1Книги, печатни
27.32.12Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници
15.11.22Кожи с лаково, метализирано или друго покритие
01.45.12Кози, живи
96.02.13Козметични услуги, маникюр и педикюр
01.26.2Кокосови орехи
01.26.20Кокосови орехи
10.41.58Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
01.47.11Кокошки, живи
19.10.1Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
19.10.10Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
19.10Кокс и продукти на коксуването
10.13.14Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв
01.29.2Коледни елхи, отрязани
01.29.20Коледни елхи, отрязани
14.14.14Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
82.11Комбинирани административни офис услуги
82.11.1Комбинирани административни офис услуги
82.11.10Комбинирани административни офис услуги
26.51.11Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация
81.10Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
81.10.1Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
81.10.10Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
73.11.11Комплексни услуги, свързани с рекламата
32.99.14Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях
29.31.1Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства
29.31.10Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства
17.12.71Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа
28.13.23Компресори за хладилно оборудване
26.20Компютърна техника
26.20.1Компютърна техника, части и принадлежности за нея
58.21.1Компютърни игри на технически носител
58.21.10Компютърни игри на технически носител
58.21.2Компютърни игри, зареждани по електронен път (downloads)
58.21.20Компютърни игри, зареждани по електронен път (downloads)
28.91.11Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали
10.51.51Кондензирано мляко
01.43.11Коне, живи
01.43Коне, магарета, мулета и катъри, живи
01.43.1Коне, магарета, мулета и катъри, живи
16.23.19Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д.
71.12.11Консултантски инженерни услуги
74.90.15Консултантски услуги по безопасност и охрана
70.21Консултантски услуги по връзки с обществеността
70.21.1Консултантски услуги по връзки с обществеността
70.21.10Консултантски услуги по връзки с обществеността
62.02Консултантски услуги по информационни технологии
71.11.42Консултантски услуги по паркова архитектура
70.22.1Консултантски услуги по стопанско управление
70.22.11Консултантски услуги по стратегическо управление
70.22.16Консултантски услуги по управление на веригата на доставките и други консултантски услуги по управление
70.22.13Консултантски услуги по управление на пазарите
70.22.15Консултантски услуги по управление на производството
70.22.12Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративните данъци)
70.22.14Консултантски услуги по управление на човешките ресурси
62.02.1Консултантски услуги по хардуер
62.02.10Консултантски услуги по хардуер
74.90.13Консултантски услуги, оказвани от еколози
69.20.3Консултации и услуги по данъчно облагане
69.20.31Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане
32.50.41Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали
29.20.21Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начина за транспортиране (карго контейнери)
52.23.12Контрол на въздушното движение
13.92.1Конфекционирани текстилни изделия за домакинството
13.92Конфекционирани текстилни изделия, без облекло
10.39.22Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове
32.99.23Копчета, секретни копчета и техните части; ципове
30.11.33Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби
38.11.41Кораби и други плаващи съоръжения, за нарязване
30.11.4Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море
30.11.40Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море
52.29.11Корабно-посреднически услуги
03.00.61Корали и подобни материали, черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия
01.13.5Кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация
01.13.4Кореноплодни, лукови и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте или инулин
32.50.42Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия
26.52.22Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях
28.30.4Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)
28.30.40Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)
30.30.4Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване
30.30.40Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване
14.13.32Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
14.13.14Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета
25.21.12Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане
25.21Котли и радиатори за централно отопление
25.21.1Котли и радиатори за централно отопление
16.23.12Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал
28.22.2Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки
28.22.20Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки
01.13.32Краставици
17.12.75Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели)
17.12.41Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена
17.12.51Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити
17.12.78Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
17.12.74Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели)
17.12.32Крафтлайнер, избелен, непокрит
17.12.31Крафтлайнер, неизбелен, непокрит
08.11.3Креда и некалциниран доломит
08.11.30Креда и некалциниран доломит
28.22.13Крикове; подемни крикове за превозни средства
01.24.21Круши
32.40.11Кукли с човешки образ
32.40.1Кукли с човешки образ; играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека; части за тях
25.11.22Кули и стълбове от стомана
32.12.11Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани
03.00.52Култивирани перли, необработени
29.20.1Купета и каросерии за автомобили
29.20.10Купета и каросерии за автомобили
29.20Купета и каросерии за автомобили; ремаркета и полуремаркета
53.20.11Куриерски мултимодални услуги
85.59.14Курсове за подпомагане на "образованието и обучението в дома"
10.73.12Кус-кус
25.92.11Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана
25.99.22Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали
17.21.13Кутии и кашони от вълнообразен картон
22.22.13Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси
15.12.12Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали
15.12Куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
24.10.67Кухи пръти за сондажи
31.02Кухненски мебели
31.02.1Кухненски мебели
31.02.10Кухненски мебели
25.71Кухненски прибори и ножарски изделия
25.71.1Кухненски прибори и ножарски изделия
13.92.14Кърпи за тоалет или за кухня
41.00.12Къщи с две жилища
41.00.11Къщи с едно жилище
10.41.41Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини
10.41.4Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини; брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно