Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
18.11Печатане на вестници
18.12Печатане на други издания и печатни продукти
25.61Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
18.14Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
13.10Подготовка и предене на текстилни влакна
96.04Поддържане на добро физическо състояние
84.25Пожарна безопасност и защита при бедствия
43.91Покривни работи
68.10Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
43.31Полагане на мазилки
43.33Полагане на облицовки и настилки
95.23Поправка на обувки и кожени изделия
78.10Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
66.12Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
84.23Правосъдие
96.01Пране и химическо чистене
74.30Преводаческа дейност
64.99Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
78.20Предоставяне на работна сила за временна заетост
18.13Предпечатна подготовка
85.10Предучилищно образование
65.20Презастраховане
35.12Пренос на електрическа енергия
10.39Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.31Преработка и консервиране на картофи
10.20Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.83Преработка на кафе и чай
24.46Преработка на ядрено гориво
56.21Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
85.31Прогимназиално и средно общо образование
85.32Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
59.14Прожектиране на филми
23.19Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
10.12Производство и преработка на месо от домашни птици
10.11Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
35.30Производство и разпределение на топлинна енергия
23.91Производство на абразивни изделия
29.10Производство на автомобили и техните двигатели
20.15Производство на азотни съединения и торове
27.20Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
24.42Производство на алуминий
27.12Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
28.14Производство на арматурни изделия
20.12Производство на багрила и пигменти
11.07Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
32.13Производство на бижута имитация
32.12Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
26.40Производство на битова електроника
27.51Производство на битови електроуреди
24.41Производство на благородни метали
20.30Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
30.40Производство на бойни бронирани транспортни машини
23.52Производство на вар и гипс
25.91Производство на варели и подобни съдове от стомана
30.92Производство на велосипеди и инвалидни колички
11.02Производство на вина от грозде
17.11Производство на влакнести полуфабрикати
23.65Производство на влакнесто-циментови изделия
30.30Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
17.21Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
22.11Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
25.40Производство на въоръжение и боеприпаси
35.21Производство на газообразни горива
14.13Производство на горно облекло, без работно
23.63Производство на готови бетонови смеси
10.91Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.92Производство на готови храни за домашни любимци
10.85Производство на готови ястия
10.86Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
16.23Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
22.23Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
14.14Производство на долно облекло
23.41Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
17.22Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
23.44Производство на друга техническа керамика
27.32Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.90Производство на други електрически съоръжения
23.69Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
16.29Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
22.19Производство на други изделия от каучук
22.29Производство на други изделия от пластмаси
17.29Производство на други изделия от хартия и картон
23.49Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
28.29Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.99Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
31.09Производство на други мебели
25.99Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
11.04Производство на други недестилирани алкохолни напитки
28.49Производство на други обработващи машини
20.13Производство на други основни неорганични химични вещества
20.14Производство на други основни органични химични вещества
28.13Производство на други помпи и компресори
30.99Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
13.96Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
11.03Производство на други ферментирали напитки
20.59Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
10.89Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
24.45Производство на други цветни метали
29.32Производство на други части и принадлежности за автомобили
14.19Производство на друго облекло и допълнения за облекло
20.51Производство на експлозиви
35.11Производство на електрическа енергия
27.11Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.33Производство на електроинсталационни изделия
26.11Производство на електронни елементи
29.31Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
20.53Производство на етерични масла
10.81Производство на захар
32.40Производство на игри и детски играчки
23.61Производство на изделия от бетон за строителството
23.62Производство на изделия от гипс за строителството
23.99Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
25.93Производство на изделия от тел, вериги и пружини
20.60Производство на изкуствени и синтетични влакна
26.60Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
27.31Производство на кабели от оптични влакна
10.82Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
13.94Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
17.23Производство на канцеларски материали от хартия и картон
23.43Производство на керамични изолатори
23.31Производство на керамични плочки
13.93Производство на килими и текстилни подови настилки
14.39Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
19.10Производство на кокс и продукти на коксуването
26.20Производство на компютърна техника
13.92Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
25.21Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
29.20Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
15.12Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
31.02Производство на кухненски мебели
25.71Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
28.15Производство на лагери, предавки и съединители
27.40Производство на лампи и осветители
21.10Производство на лекарствени вещества
21.20Производство на лекарствени продукти
25.92Производство на леки опаковки от метал
20.52Производство на лепила
22.21Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
30.20Производство на локомотиви, мотриси и вагони
26.80Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
10.73Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
11.06Производство на малц
10.42Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
31.03Производство на матраци и дюшеци
28.92Производство на машини за добива и строителството
28.96Производство на машини за каучук или пластмаси
28.41Производство на машини за обработка на метал
28.30Производство на машини за селското и горското стопанство
28.94Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.91Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
28.93Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
31.01Производство на мебели за офиси и магазини
24.44Производство на мед
32.50Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
10.61Производство на мелничарски продукти
10.13Производство на месни продукти, без готови ястия
25.12Производство на метална дограма
25.11Производство на метални конструкции и части от тях
32.91Производство на метли и четки
10.51Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
26.12Производство на монтирани печатни платки
30.91Производство на мотоциклети и техните двигатели
32.20Производство на музикални инструменти
27.52Производство на неелектрически битови уреди
23.11Производство на необработено плоско стъкло
23.64Производство на неогнеупорни строителни разтвори
13.95Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
10.62Производство на нишесте и нишестени продукти
14.20Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.11Производство на облекло от обработени меки кожи
15.20Производство на обувки
23.20Производство на огнеупорни изделия
24.43Производство на олово, цинк, калай
23.13Производство на опаковки и домакинско стъкло
16.24Производство на опаковки от дървен материал
22.22Производство на опаковки от пластмаси
26.70Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
28.23Производство на офис техника, без компютърната
25.30Производство на парни котли, без котли за централно отопление
20.42Производство на парфюми и тоалетни продукти
20.20Производство на пестициди и други агрохимикали
28.21Производство на пещи и горелки
11.05Производство на пиво
13.91Производство на плетени платове
10.32Производство на плодови и зеленчукови сокове
28.22Производство на подемно-транспортни машини
20.16Производство на полимери в първични форми
28.24Производство на преносими инструменти с вграден двигател
20.11Производство на промишлени газове
28.25Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
14.12Производство на работно облекло
26.30Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
10.41Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
19.20Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
23.42Производство на санитарна керамика
20.41Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
25.94Производство на свързващи елементи
16.22Производство на сглобени паркетни плочи
25.73Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
20.17Производство на синтетичен каучук в първични форми
10.52Производство на сладолед
11.01Производство на спиртни напитки
32.30Производство на спортни стоки
25.72Производство на строителен и мебелен обков
23.14Производство на стъклени влакна
10.72Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
17.24Производство на тапети и подобни стенни облицовки
24.20Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
28.11Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
23.32Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
13.20Производство на тъкани
12.00Производство на тютюневи изделия
26.51Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
59.11Производство на филми и телевизионни предавания
16.21Производство на фурнир и дървесни плочи
17.12Производство на хартия и картон
28.12Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
10.71Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
10.84Производство на хранителни подправки и овкусители
23.51Производство на цимент
25.29Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
26.52Производство на часовници и часовникови механизми
14.31Производство на чорапи и чорапогащи
24.10Производство на чугун, стомана и феросплави
73.20Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
85.41Професионално обучение след средно образование, но не висше
51.10Пътнически въздушен транспорт
49.31Пътнически градски и крайградски транспорт
49.10Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
50.10Пътнически морски и крайбрежен транспорт
49.32Пътнически таксиметров транспорт
50.30Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища