Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
72.11Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
72.19Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
72.20Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
85.20Начално образование (първи етап на основното образование)
98.10Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
98.20Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
46.90Неспециализирана търговия на едро
46.39Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
81.21Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
46.19Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
85.52Неформално обучение в областта на културата
85.51Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих