Проверка за задължителен одит

Проверката има за цел да определи дали предприятието задължително подлежи на финансов одит за 2017 година от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Данни за предприятието
Данни за групата
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook