Проверка: Категория предприятие по ЗСч

Законът за счетоводството въвежда следните категории предприятия: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия. Настоящата проверка определя категорията на предприятието след попълване на данни за балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала.
Данни към 31.12.2015 г.
лв.
лв.
бр.
Данни към 31.12.2016 г.
лв.
лв.
бр.
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook