Ежегодно обучение по ЗБУТ – Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието.

Време на провежданена 29.01.2020, с начален час 09:00
Място на провежданехотел Бест Уестърн ЕКСПО
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участницид-р Димитър Софиянски | инж. Веселин Попов
Програма
09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.
Комисия по трудоустрояване – създаване, цели и задачи.
Трудови злополуки – установяване, разследване, деклариране.
Задължения на работодателя за провеждане на консултации с представителите по безопасност и здраве при работа.
11:00-11:30 Кафе – пауза
11:30 Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.
Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
Има ли разлика между трудоустроени лица и хора с увреждания по Закона за хората с увреждания?
Условия и ред за използване на посредничество за наемане на хора с трайни увреждания – срокове.
Възможности за освобождаване от ангажимента за назначаване на лица с трайни увреждания.
Прилагане на алтернативни мерки за заетост.
Задължение и ред за заплащане на компенсационни вноски.
13:00-14:00 Обедна почивка
14:00 Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Професионален риск – оценка, мерки за превенция.
Предоставяне информация на работещите – обучение и инструктаж по безопасност и здраве.
15:30-15:45 Кратка почивка
15:45 Практическо интерактивно обучение по ПДП
Превенция на условията на труд – фактори на работната среда, периодика на измерванията, мерки за минимизиране на тяхното влияние.
Изисквания при работа с опасни химични вещества и смеси.
Орган по безопасност и здраве – основни функции и задачи.
Дискусия на актуални въпроси.
17:00 Закриване на семинара.
Условия и цени150
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон+359882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
14 пъти