Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни. Пенсиониране.

Време на провежданеот 27.01.2020 до 28.01.2020
Място на провежданехотел Бест Уестърн ЕКСПО
виж на картата
Цена с ДДС300 BGN
Лектори / участнициИван Нейков
Програма
ПЪРВИ ДЕН
9:00 Регистрация на участниците
9:30 Откриване на семинара
9:30
НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение
ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ
11:00 Кафе-пауза
11:30 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора
Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори
Трудов договор със срок за изпитване
Как да направим избор между трудов и граждански договор.
Изменение на договора. Правна уредба
Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
Често допускани грешки от екипа на работодателя.
Съдебна практика
13:00 Обедна почивка
14:00
Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение
Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж
15:30 Кафе-пауза
15:45
Документи относно здравословното състояние на работника
Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността
Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
Препоръка при постъпване на работа
17:00 Въпроси и дискусия
Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)

ВТОРИ ДЕН
09:00 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
11:00 Кафе-пауза
11:30
Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
13:00 Обедна почивка
14:00
Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях
15:30 Кафе-пауза
15:45
Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
Други нестандартни казуси, за които се налагат нестандартни решения.
Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
17:00 Въпроси и дискусия
Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)
Условия и цени300
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон+359882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
17 пъти