ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

Време на провежданена 06.12.2019, с начален час 09.30
Място на провежданегр. София, Парк хотел Витоша, ул. Росарио 1
виж на картата
Цена с ДДС234 BGN
-10% отстъпкпри регистрация до 15 ноември 2019 г.
Лектори / участнициадв. Георги Денборов
Програма1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?
2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК.
3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК - съдържание и методология.
4. Международни аспекти и тенденции.
2.1. Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
2.2. Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
2.3. Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle
4. Методи за определяне на трансферни цени:
4.1. Традиционни методи:
4.1.1. Метод на сравнимите неконтролирани цени;
4.1.2. Метод на пазарните цени;
4.1.3. Метод на увеличената стойност.
4.2. Нетрадиционни/транзакционни методи:
4.2.1. Метод на разпределената печалба;
4.2.2. Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
5. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органтие по приходите при анализ на трансферните ви цени?
6. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
7. Заключителни бележки. Дискусия и коментари.

Местата са ограничени! Запазете место сега!
Условия и цени195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 15 ноември 2019 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 
Публикувал семинараzoptrainings
Организатор на семинараЗОП Трейнингс ООД
Телефон0894 765 354
Имейлoffice@zoptrainings.com
Сайтhttps://zoptrainings.com/seminar-dopk/
В категорияДанъци, Счетоводство
28 пъти