Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК

Време на провежданена 12.11.2019, с начален час 9:30
Място на провежданеБургас, Зала №6 в Експо център Флора
виж на картата
Цена с ДДС189 BGN
10% за предишни участници в наши семинари
Лектори / участнициадв. Георги Денборов - данъчен адвокат
Програма
Програма на семинара:
Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса?
Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката?
Изготвяне на документално досие по ТЦ съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
Международни аспекти и тенденции:
Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
Методи за определяне на трансферни цени:
Традиционни методи:
Метод на сравнимите неконтролирани цени;
Метод на пазарните цени;
Метод на увеличената стойност.
Нетрадиционни/транзакционни методи:
Метод на разпределената печалба;
Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на риска при сделки между свързани лица?
Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
Заключителни бележки.
Условия и цениЦена за участие в семинара: 189 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 170.10 лв.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Публикувал семинараSmartIdea
Организатор на семинараАкаунтинг нюз ЕООД
Телефон0888298382
Имейлoffice@accountingnews.bg
Сайтhttps://accountingnews.bg/
В категорияДанъци
62 пъти