Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията

Време на провежданеот 21.11.2019 до 22.11.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС432 BGN
двудневен семинар
Лектори / участнициАся Иванова
Програма
Теми:
- Организационна структура;
- Видове организационни структури;
- Длъжности. Анализ на длъжностите;
- Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането;
- Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците;
- Методи за оценка на длъжности;
- Определяне на критерии за оценка на длъжностите;
- Оценка на длъжностите. Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите;
- Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение;
- Анализ на пазара и сравнение;
- Същност на работната заплата;
- Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане;
- Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж);
- Фактори, влияещи върху работната заплата;
- Елементи на работната заплата;
- Структура на управлението на заплатите;
- Изследване на пазара на труда;
- Бюджетиране;
- Преглед на заплащането;
- Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса;
- Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни;
- Пасивни и активни възнаграждения;
- Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането;
- Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
- Фактори за успех;
- Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.
Условия и цениЦена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
58 пъти