Целодневен семинар в два модула: 1. ЗДДФЛ през 2020 г. и 2. ЗХУ и трудовите правоотношения

Време на провежданена 25.10.2019, с начален час 09:00
Място на провежданеХотел Грами, гр. София, бул. „Александър Малинов“ №79Г
виж на картата
Цена с ДДС210 BGN
Цена до 04.10.2019 г. - 160 лв. без ДДС
Лектори / участнициЛорета Цветкова и инж. Владислава Кирова
ПрограмаНачало: 09:00 ч.

Модул I - "Приключване на данъчна година. Предстоящи промени в ЗДДФЛ през 2020 г."

Лектор: Лорета Цветкова - държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна метедология" към ЦУ на НАП

1. Систематизиран преглед на промените в ЗДДФЛ през 2019 г. и обсъждане на казуси от практиката на НАП при прилагането им.
2. Новите образци на служебни бележки, които се издават за доходи, изплатени през 2019 г. Въпроси, свързани с новия механизъм за издаване и предоставяне на образците, действащ от 01.01.2019 г. Особености при попълването им от платеца на доходите.
3. Данъчни облекчения, които могат да се ползват за доходи, придобити от физическите лица през 2019 г. Ред и условия за ползването им. Актуални въпроси, възникнали в практиката на НАП.

Кафе пауза: 10:30 - 11:00 ч.

4. Преглед на годишните задължения за 2019 г.
- Специфики при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и обсъждане на най-често поставяните въпроси в практиката.
- Попълване и подаване на справки за изплатените доходи през 2019 г. Новите образци на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и справка за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения - ред за попълване и подаване на формуляри, корекции в подадените образци, санкции.
- Очаквани промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити от физическите лица през 2019 г.
- Други задължения, свързани с годишното облагане на доходите за 2019 г. (нови моменти, казуси и проблеми от практиката, свързани с годишните задължения по ЗДДФЛ)
5. Дискусия. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Обяд: 12:30 - 13:30 ч.

Модул II - "Закон за хората с увреждания - прилагане в трудовите правоотношения"

Лектор: инж. Владислава Кирова - експерт по ЗБУТ

1. Трудоустрояване и трудови правоотношения
2. Квоти за лица с трайни увреждания и места за трудоустроени
3. Задължения на работодателя по ЗХУ. Освобождаване от квоти.

Кафе пауза: 15:00 - 15:30 ч.

4. Събиране на информация и осъществяване на контрол от ИА ГИТ
5. Казуси и дискусии
Условия и цениЦена до 04.10.2019 г. - 160 лв. без ДДС
Публикувал семинараОмегаСофт
Организатор на семинараОмегаСофт ООД
Телефон+359 2 439 68 11
Имейлevents@omegasoft.bg
Сайтhttps://www.omegasoft.bg/omeks2000/seminars
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
77 пъти