Ежегодно обучение по ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Време на провежданена 28.10.2019, с начален час 09:00
Място на провежданеБест Уестърн Хотел Експо
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участницид-р Димитър Софиянски | инж. Веселин Попов Андриан
Програма
09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
Видове фактори на работната среда;
Рискове, обусловени от отделните фактори;
Нормативни изисквания;
Срокове за контрол;
Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда;
10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО
Нормативни изисквания;
Видове лични предпазни средства;
Основни характеристики;
Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства;
Практически насоки;
10:30 ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Същност на трудовата злополука;
Видове трудови злополуки;
Стъпки при разследване;
Документиране на трудова злополука – примери;
Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ – ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА
ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
Нормативни изисквания.
Срокове и обем на периодичните медицински прегледи.
ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма.
Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка.
Нормативни изисквания.
Практически указания относно оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДАВАЩИ ПРАВО НА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
Същност на понятието „особена закрила”.
Процедура по установяване и реализиране на правото на особена закрила.
12:15 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО
Работно място с видеодисплей;
Застрашени органи и системи. Причини за очните оплакванията.
Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
Позициониране на работното място с видеодисплей.
Организация на работното място, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
Практически насоки.
13:00 Обедна почивка
14:00 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – интерактивно обучение

Определяне състоянието на пострадал;
Рани и наранявания; Счупвания; Изгаряния;
Поражения от електричество; Затрупване с тежести;
Поведение при здравословни проблеми от общ характер;
Количествени и качествени промени в съзнанието;
Други видове наранявания
15:30 Кафе-пауза
15:45 Практическо интерактивно обучение по ПДП
Третиране на различни видове наранявания и състояния;
CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен;
Работа с дефибрилатор – AED Trainer;
Тренажор за задавяне;
Модел на човешка глава за онагледаняване при „вадене на език:“;
Упражнения на най-новите техники;
Дискусия на актуални въпроси.
17:00 Закриване на семинара.
Условия и цени150
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон0882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
102 пъти