Промените в ЗОП 2019г., практическо прилагане и нови задължения. Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари.

Време на провежданена 02.10.2019, с начален час 09:00
Място на провежданеБест Уестърн Хотел Експо
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участнициИван Нейков | адв. Станислава Стоицева
Програма
09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на обучението
Електронни поръчки:
– Нови правила относно електронното възлагане;
– Единна система за възлагане на електронни поръчки;
-Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
– Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие;
11:00 – 11:30 Кафе – пауза
– Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
– Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции;
– Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
– Промени в работата на комисията, задължения на членовете
– Протокол от работата на комисията
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00
– Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка
– Защита на личните данни при провеждане на обществени
поръчки
14:45 – 15:15 Кафе – пауза
15:15 Закон за мерките срещу изпиране на пари.
– Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
– Задължение за извършване на оценка на риска.
– Задължение за докладване на компетентните органи.
– Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
– Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
– Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
16:30 Край на лекционната част
– Често задавани въпроси, дискусия.
– Индивидуални консултации (за Бизнес пакет).
17:00 Закриване на обучението
Условия и цени150
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон0882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
32 пъти