Практика на Съда на ЕС по ДДС дела

Време на провежданена 27.09.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициГеорги Денборов, данъчен адвокат
Програма
9.30 - 17.15 ч.
1. Въведение: Съдът на ЕС (СЕС) и актуални проблеми в областта на ДДС.
- Обща информация за СЕС.
- Как да четем и тълкуваме решенията на СЕС?
- Как СЕС интерпретира принципите на ЕС и влиянието на прилаганите подходи върху общата система за ДДС?
2. Практика на Съда на ЕС по ДДС дела, която е текущо приложима в български контекст.
3. Съдебната практика на Съда на ЕС, полезна при планиране на трансгранични транзакции. Планиране на възникващи задължения за ДДС регистрация в други страни членки.
4. Дела на СЕС в периода 2009 г. – 2018 г., при които е реферирано към Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилагане на чл. 19 от ДОПК в контекста на съществуващата практика на СЕС.
5. Нови моменти в практиката на българските административни съдилища.
6. Висящи дела в Съда на ЕС, чието развитие би следвало да бъде проследено и евентуалното им влияние върху практиката на българските административни съдилища.
7. Хармонизация на ниво ЕС на наказателните състави, приложими за ДДС измами, измами с еврофондове и т.н. Приложима ли е вече съществуващата практика на СЕС?
8. Кратък обзор на влиянието на планираната нова система на ДДС върху дигиталната икономика, промени от 2019 г. до 2021 г.
- ДДС мерките, относими към електронната търговия.
- Развитие на проблематиката с касовите апарати (България и останалите държави). Има ли смисъл да местим дигиталния си бизнес извън България и къде бихме били в по-облекчен режим на административно обслужване?
9. Заключение – дискусия.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
45 пъти