Полудневен семинар "Актуални нормативни промени през 2019 г. – методология и добри практики. Предстоящи нормативни проме

Време на провежданена 13.09.2019, с начален час 09:00
Място на провежданехотел Грами, гр. София, бул. „Александър Малинов“ 79Г
виж на картата
Цена с ДДС144 BGN
Цена до 30.08.2019 г. - 100 лв. без ДДС
Лектори / участнициРадина Паунова-Маринова - гл. експерт в ЦУ на НАП
Програма
Начало: 09:00 ч.

Актуални нормативни промени през 2019 г.
- Подаване на основни и коригиращи декларации и отразяване на задължения и плащания в данъчно-осигурителната сметка.
- Добри практики. Казуси.

Кафе пауза: 10:45. – 11:15 ч.

Предстоящи нормативни промени през 2020 г.
1. Ред и начин на подаване на информацията от служебните бележки за трудови и извънтрудови правоотношения:
- Промени в реда и начина на подаване на данните от извънтрудови правоотношения (настоящата справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ)
- Ред и начин на подаване на данните по трудови правоотношения (нова справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ)
2. Автоматично попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
3. Отворена дискусия. Въпроси и отговори.

Условия и цениЦена за ранни записвания, до 30.08.2019 г. - 100 лв. без ДДС
Публикувал семинараОмегаСофт
Организатор на семинараОмегаСофт ООД
Телефон+359 2 439 68 11
Имейлevents@omegasoft.bg
Сайтhttps://www.omegasoft.bg/omeks2000/seminars
В категорияТРЗ
77 пъти