Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът за неговото прилагане след приемането на ЗИД на ЗМИП

Време на провежданена 28.06.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициадв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов
ПрограмаСеминарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

Програма на семинара:
І. Въведение.
ІІ. Обхват на новата регулация:
1. Цели;
2. Приложимост;
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
3. Установяване на търговските или професионални отношения.
ІV. Текущ мониторинг:
1. Събиране на информация;
2. Съхраняване на информация;
3. Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.
VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.
VІІ. Санкции.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
86 пъти