Облагане с ДДС на сделки с международен елемент

Време на провежданена 20.05.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициГеорги Денборов, данъчен адвокат
Програма9.30 - 17.00 ч.
І. Общи правила в облагането с ДДС.
1. Същност и основни характеристики на ДДС.
2. Обект и субект на облагане с ДДС.
3. Обхват на ДДС – доставка на стока и услуга за ДДС цели.
4. Облагаеми и освободени доставки.
5. Данъчна ставка.
6. Данъчно събитие.
7. Данъчна основа.
8. Данъчен кредит – общи постановки.
9. Данъчен кредит – видове данъчен кредит.
10. Място на изпълнение и лице, платец на данъка.
ІІ. Основни моменти в облагането с ДДС на сделки с международен елемент.
1. ДДС – данък върху потреблението.
2. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на стоки.
3. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на услуги.
4. Методи за събиране на данъка в държавата на потреблението.
ІІІ. Стоки.
1. Износ и внос:
- Лице, вписано като „износител“.
- Внос, част от инвестиционен проект.
- Внос, следван от ВОД.
2. Вътреобщностни доставки и придобивания:
- Особености.
- Изискуемост на данъка.
- Място на изпълнение.
- Вътрешен трансфер.
3. Тристранни операции:
- Същност.
- Ефекти.
- Особености.
- Възможни проблеми.
4. Вериги от доставки.
5. Казуси за групова дискусия.
ІV. Облагане на услуги с международен елемент.
1. Място на изпълнение:
- Изключения.
- Проверка на качеството на получателя.
2. Самоначисляване.
3. Казуси за групова дискусия.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
94 пъти