Планиране и бюджетиране

Време на провежданеот 04.04.2019 до 05.04.2019, с начален час 09:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС540 BGN
двудневен семинар
Лектори / участнициРадослав Недялков
ПрограмаИнформацията, която се съдържа в бюджетите, се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при съставянето на бюджетите и познаване на бюджетния процес. Обучаваните ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри/анализатори на фирмите за планиране и контрол.

І. Бюджетиране. Функции
Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.
ІІ. Начало на съставянето на бюджета
Съдържание на процеса на съставяне на бюджета.
Основни стъпки при съставянето на бюджета: разясняване основните цели на участниците в съставянето на бюджетите; бюджет за продажбите; оперативни бюджети; финансови бюджети; обсъждане на бюджета; преработване на бюджета; приемане на бюджета; периодично сравняване на резултатите спрямо бюджета; предприемане на корективни действия.
ІІІ. Съставяне на функционалните бюджети
1. Съставяне на бюджет за продажбите.
2. Съставяне на производствен бюджет.
3. Съставяне на бюджет за директния труд.
4. Съставяне на бюджет за индиректните производствени разходи.
5. Съставяне на бюджет за доставките на материали и суровини.
6. Съставяне на бюджет за администрацията.
7. Съставяне на бюджет за търговските и дистрибуционни разходи.
8. Съставяне на бюджет за маркетингови разходи.
ІV. Финансов бюджет
1. Съставяне на бюджет за приходи и разходи.
2. Съставяне на бюджет за активите и пасивите.
3. Съставяне на паричен бюджет.
V. Други въпроси на бюджетирането
1. Фиксирани и гъвкави бюджети.
2. Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.
3. Бюджетиране, базирано от нулата. Предимства и ограничения.
4. Бюджетиране, основано на дейности.
5. Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.
6. Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.
VI. Разработване на практически пример за бюджетиране в една фирма.
За целта е добре участниците да имат компютър.
Условия и цениЦена 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
132 пъти