Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица

Време на провежданена 02.04.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
Лектори / участнициДесислава Калудова
Програма10.00 - 17.15 ч.
1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.
2. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
- Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
- Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I).
3. Анализ на съпоставимостта.
4. Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
- Метод на сравнимите неконтролирани цени
- Метод на пазарните цени
- Метод на увеличената стойност
5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:
- Метод на транзакционната нетна печалба
- Метод на разпределената печалба
6. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:
- Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване
- Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.)
- Задължени лица
- Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие)
- Срокове
- Санкции
7. Въпроси.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
139 пъти